SLOVENSKÁ NÁRODNÁ RADA

VII. volebné obdobie

52

UZNESENIE

SLOVENSKEJ NÁRODNEJ RADY z 29. júna 1983

k návrhu Mandátového a imunitného výboru SNR na overenie platnosti

voľby novozvoleného poslanca Slovenskej národnej rady vo volebnom

obvode č. 14 - Malacky

Slovenská národná rada

podľa čl. 113 ústavného zákona č. 143/1968 Zb. o československej federácii

overuje

platnosť doplňovacích volieb poslanca SNR Dalibora Laboreckého, zvoleného 13. a 14. mája 1983 vo volebnom obvode č. 14 - Malacky.

Predseda

Slovenskej národnej rady: Viliam Šalgovič, CSc. v. r.

Overovatelia:

RSDr. Ján Králik v. r.

Ing. Jozef P ó c s v. r.Přihlásit/registrovat se do ISP