SLOVENSKÁ NÁRODNÁ RADA

VII. volebné obdobie

53

UZNESENIE

SLOVENSKEJ NÁRODNEJ RADY z 29. júna 1983

k návrhu poslancov SNR Daniela Futeja, Branislava Bíroša, Juraja Moravca, Viktora Antala a Evy Zámečníkovej na doplňovaciu voľbu členov výborov SNR

Slovenská národná rada zvolila

podľa § 7 písm. g) zákona SNR č. 204/1968 Zb. o rokovacom poriadku Slovenskej národnej rady, v znení neskorších predpisov

1. Dalibora Laboreckého za člena Výboru SNR pre plán a rozpočet,

2. Jozefa P o l á k a za člena Mandátového a imunitného výboru SNR.

Predseda

Slovenskej národnej rady: Viliam Šalgovič, CSc. v. r.

Overovatelia:

RSDr. Ján Králik v. r.

Ing. Jozef P ó c s v. r.Přihlásit/registrovat se do ISP