SLOVENSKÁ NÁRODNÁ RADA

VII. volebné obdobie

55

UZNESENIE

SLOVENSKEJ NÁRODNEJ RADY z 29. júna 1983

k vládnemu návrhu zákona Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/1957 Zb. o chmeliarskych výrobných oblastiach, chmeliarskych polohách, povinnom známkovaní chmežu a o evidencii chmežníc v znení zákonného opatrenia Predsedníctva Národného zhromaždenia č. 77/1962 Zb.

Slovenská národná rada schvažuje

vládny návrh zákona Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/1957 Zb. o chmeliarskych výrobných oblastiach, chmeliarskych polohách, povinnom známkovaní chmežu a o evidencii chmežníc v znení zákonného opatrenia Predsedníctva Národného zhromaždenia č. 77/1962 Zb. tak, ako ho odporučil spoločný spravodajca výborov Slovenskej národnej rady.

Predseda

Slovenskej národnej rady: Viliam Šalgovič, CSc. v. r.

Overovatelia:

RSDr. Ján Králik v. r.

Ing. Jozef P ó c s v. r.Přihlásit/registrovat se do ISP