SLOVENSKÁ NÁRODNÁ RADA

VII. volebné obdobie

56

UZNESENIE

SLOVENSKEJ NÁRODNEJ RADY z 30. júna 1983

o poverení dopracovaním návrhu na uznesenie k správe vlády SSR o plnení dlhodobej koncepcie vývoja, ochrany, zúrodňovania a využitia poľnohospodárskeho pôdneho fondu v SSR

Slovenská národná rada poverila

dopracovaním návrhu na uznesenie k správe vlády SSR o plnení dlhodobej koncepcie vývoja, ochrany, zúrodňovania a využitia poľnohospodárskeho pôdneho fondu v SSR Výbor SNR pre pôdohospodárstvo a výživu.

Predseda

Slovenskej národnej rady: Viliam Šalgovič, CSc. v. r.

Overovatelia:

RSDr. Ján Králik v. r.

Ing. Jozef P ó c s v. r.Přihlásit/registrovat se do ISP