SLOVENSKÁ NÁRODNÁ RADA

VII. volebné obdobie

58

UZNESENIE

SLOVENSKEJ NÁRODNEJ RADY z 30. júna 1983

k návrhu Ústavnoprávneho výboru SNR na uvolnenie niektorých sudcov z povolania zo sudcovskej funkcie

Slovenská národná rada uvoľňuje

1. JUDr. Ľudovíta A n g y a l a z funkcie sudcu z povolania Okresného súdu v Komárne,

2. JUDr. Ondreja Ba h l e d u z funkcie sudcu z povolania Mestského súdu v Košiciach,

3. Štefana B u j ň á k a z funkcie sudcu z povolania Okresného súdu v Michalovciach,

4. JUDr. Ľubomíra Demjanoviča z funkcie sudcu z povolania Mestského súdu v Košiciach,

5. Danušu Diechovú z funkcie sudkyne z povolania Okresného súdu v Žiline,

6. Petra D u k e s a z funkcie sudcu z povolania Obvodného súdu Bratislava 4,

7. Katarínu Haškovú z funkcie sudkyne z povolania Okresného súdu Bratislava-vidiek,

8. JUDr. Emila J u r k o v i č a z funkcie sudcu z povolania Obvodného súdu Bratislava 1,

9. JUDr. Jána Ladičkovského z funkcie sudcu z povolania Mestského súdu v Košiciach,

10. JUDr. Pavla Leštáka z funkcie sudcu z povolania Mestského súdu v Bratislave,

11. JUDr. Mikuláša Lipnického z funkcie sudcu z povolania Okresného súdu v Bardejove,

12. JUDr. Dušana Mačku z funkcie sudcu z povolania Najvyššieho súdu SSR,

13. JUDr. Vojtecha M a j o r o š a z funkcie sudcu z povolania Okresného súdu v Prešove,

14. Jaroslava M i k u š a z sudcu z povolania Krajského súdu v Košiciach,

15. JUDr. Dagmar M l e j o v ú z funkcie sudkyne z povolania Okresného súdu v Humennom,

16. Jozefa Palguta z funkcie sudcu z povolania Okresného súdu v Prešove,

17. Vladislava Puškáša z funkcie sudcu z povolania Okresného súdu vo Svidníku,

18. JUDr. Juraja S e m a n a z funkcie sudcu z povolania Krajského súdu v Košiciach,

19. Evu Slezákovú z funkcie sudkyne z povolania Obvodného súdu Bratislava 1,

20. JUDr. Evu Stykovú z funkcie sudkyne z povolania Okresného súdu v Rožňave,

21. JUDr. Júliusa Szabu z funkcie sudcu z povolania Obvodného súdu Bratislava 4,

22. Jána Šakového, promovaného právnika, z funkcie sudcu z povolania Krajského súdu v Banskej Bystrici,

23. Evu Vajdičkovú z funkcie sudkyne z povolania Okresného súdu v Martine.

Predseda

Slovenskej národnej rady: Viliam Šalgovič, CSc. v. r.

Overovatelia:

RSDr. Ján Králik v. r.

Ing. Jozef P ó c s v. r.Přihlásit/registrovat se do ISP