SLOVENSKÁ NÁRODNÁ RADA

VII. volebné obdobie

59

UZNESENIE

SLOVENSKEJ NÁRODNEJ RADY z 30. júna 1983

k návrhu Predsedníctva Ústredného výboru Národného frontu SSR na odvolanie Petra Čakovského z funkcie sudcu z povolania Okresného súdu v Poprade

Slovenská národná rada

podľa § 43 ods. 1 a § 51 ods. 1 písm. c) zákona číslo 36/1964 Zb. o organizácii súdov a o voľbách sudcov v znení neskorších zákonných zmien a doplnkov

odvoláva

Petra Čakovského z funkcie sudcu z povolania Okresného súdu v Poprade.

Predseda

Slovenskej národnej rady: Viliam Šalgovič, CSc. v. r.

Overovatelia:

RSDr. Ján Králik v. r.

Ing. Jozef P ó c s v. r.Přihlásit/registrovat se do ISP