SLOVENSKÁ NÁRODNÁ RADA

VII. volebné obdobie

61

UZNESENIE

SLOVENSKEJ NÁRODNEJ RADY z 30. júna 1983

k správe predsedu Slovenskej národnej rady o činnosti Predsedníctva Slovenskej národnej rady za obdobie od 14. apríla do 29. júna 1983 s osobitným zretežom na realizáciu podnetov poslancov prednesených na 8. schôdzke Slovenskej národnej rady

Slovenská národná rada berie so súhlasom na vedomie

správu predsedu Slovenskej národnej rady o činnosti Predsedníctva SNR za obdobie od 14. apríla do 29. júna 1983 s osobitným zretežom na realizáciu podnetov poslancov prednesených na 8. schôdzke Slovenskej národnej rady.

Predseda

Slovenskej národnej rady: Viliam Šalgovič, CSc. v. r.

Overovatelia:

RSDr. Ján Králik v. r.

Ing. Jozef P ó c s v. r.Přihlásit/registrovat se do ISP