SLOVENSKÁ NÁRODNÁ RADA

VII. volebné obdobie

70

UZNESENIE

SLOVENSKEJ NÁRODNEJ RADY z 2. novembra 1983

o poverení dopracovaním návrhu na uznesenie k správe vlády SSR o starostlivosti o zásobovanie vodou, ochranu a využitie vodných zdrojov

Slovenská národná rada poverila

dopracovaním návrhu na uznesenie k správe vlády SSR o starostlivosti o zásobovanie vodou, ochranu a využitie vodných zdrojov Výbor SNR pre pôdohospodárstvo a výživu.

Predseda

Slovenskej národnej rady: Viliam Šalgovič, CSc. v. r.

Overovatelia:

Eva Zámečníková v. r.

Ernest K r i ž a n v. r.Přihlásit/registrovat se do ISP