SLOVENSKÁ NÁRODNÁ RADA

VII. volebné obdobie

72

UZNESENIE

SLOVENSKEJ NÁRODNEJ RADY z 2. novembra 1983

k správe predsedu Slovenskej národnej rady o činnosti Predsedníctva Slovenskej národnej rady za obdobie od 30. júna do 31. októbra 1983 s osobitným zretežom na realizáciu podnetov poslancov prednesených na 9. schôdzke Slovenskej národnej rady

Slovenská národná rada berie so súhlasom na vedomie

správu predsedu Slovenskej národnej rady o činnosti Predsedníctva SNR za obdobie od 30. júna do 31. októbra 1983 s osobitným zretežom na realizáciu, podnetov poslancov prednesených na 9. schôdzke Slovenskej národnej rady.

Predseda

Slovenskej národnej rady: Viliam Šalgovič, CSc. v. r.

Overovatelia:

Eva Zámečníková v. r.

Ernest K r i ž a n v. r.Přihlásit/registrovat se do ISP