SLOVENSKÁ NÁRODNÁ RADA

VII. volebné obdobie

73

UZNESENIE SLOVENSKEJ NÁRODNEJ RADY

z 15. decembra 1983

o voľbe podpredsedov SNR a ďalšieho člena Predsedníctva SNR

Slovenská národná rada zvolila

1. za podpredsedov Slovenskej národnej rady Jána Gregora a Dezidera Krocsánya,

2. za ďalšieho člena Predsedníctva Slovenskej národnej rady Jozefa Ď u r i c u.

Predseda

Slovenskej národnej rady: Viliam Š a l g o v i č, CSc. v. r.

Overovatelia: Viktor A n t a l v. r. Jozef P ó c s v. r.Přihlásit/registrovat se do ISP