SLOVENSKÁ NÁRODNÁ RADA

VII. volebné obdobie

74

UZNESENIE SLOVENSKEJ NÁRODNEJ RADY

z 15. decembra 1983 o voľbe predsedu Výboru SNR pre národné výbory a národnosti

Slovenská národná rada zvolila

za predsedu Výboru SNR pre národné výbory a národnosti podpredsedu SNR Dezidera Krocsánya.

Predseda

Slovenskej národnej rady: Viliam Š a l g o v i č, CSc. v. r.

Overovatelia: Viktor A n t a l v. r. Jozef P ó c s v. r.Přihlásit/registrovat se do ISP