SLOVENSKÁ NÁRODNÁ RADA

VII. volebné obdobie

75

UZNESENIE SLOVENSKEJ NÁRODNEJ RADY

z 15. decembra 1983

k návrhu poslancov SNR Jozefa Poláka, Jaroslava Filu, Fedora Gullu, Ožgy Mattovej, Juraja Moravca, Ožgy Pšúrikovej, Jána Soloviča a Anny Šimekovej na doplňovaciu vožbu členov výborov SNR

Slovenská národná rada

podža § 7 písm. g) zákona SNR č. 204/1968 Zb. o rokovacom poriadku Slovenskej národnej rady, v znení neskorších predpisov

zvolila

1. Matúša B e n y ó a za člena Výboru SNR pre školstvo a kultúru,

2. Michala Zozužáka za člena Ústavnoprávneho výboru SNR.

Predseda

Slovenskej národnej rady: Viliam Šalgovič, CSc. v. r.

Overovatelia: Viktor A n t a l v. r. Jozef P ó c s v. r.Přihlásit/registrovat se do ISP