SLOVENSKÁ NÁRODNÁ RADA

VII. volebné obdobie

77

UZNESENIE SLOVENSKEJ NÁRODNEJ RADY

z 15. decembra 1983

k vládnemu návrhu zákona Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 22/1964 Zb. o evidencii nehnutežností

Slovenská národná rada schvažuje

vládny návrh zákona Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 22/1964 Zb. o evidencii nehnutežností tak, ako ho odporučil spoločný spravodajca výborov Slovenskej národnej rady.

Predseda

Slovenskej národnej rady: Viliam Šalgovič, GSc. v. r.

Overovatelia: Viktor A n t a l v. r. Jozef P ó c s v. r.Přihlásit/registrovat se do ISP