SLOVENSKÁ NÁRODNÁ RADA

VII. volebné obdobie

80

UZNESENIE SLOVENSKEJ NÁRODNEJ RADY

zo 16. decembra 1983

k návrhu Ústavnoprávneho výboru SNR na uvoľnenie niektorých sudcov z povolania zo sudcovskej funkcie

Slovenská národná rada uvoľňuje

1. JUDr. Rudolfa Čirča z funkcie sudcu z povolania Okresného súdu Košice-vidiek,

2. JUDr. Štefana D e d á k a z funkcie sudcu z povolania Obvodného súdu Bratislava 2,

3. Alžbetu Horváthovu z funkcie sudkyne z povolania Mestského súdu v Bratislave,

4. Jána Lempochnera, promovaného právnika, z funkcie sudcu z povolania Okresného súdu v Lučenci,

5. JUDr. Alicu O l i j a š o v ú z funkcie sudkyne z povolania Okresného súdu Bratislava-vidiek,

6. JUDr. Elenu Siebenstichovú z funkcie sudkyne z povolania Obvodného súdu Bratislava 1,

7. Soňu Smolovú z funkcie sudkyne z povolania Okresného súdu Bratislava-vidiek,

8. Miroslava S o g u z funkcie sudcu z povolania Mestského súdu v Košiciach,

9. Danielu Sučanskú z funkcie sudkyne z povolania Obvodného súdu Bratislava 2,

10. JUDr. Jána Š a j b a n a z funkcie sudcu z povolania Okresného súdu v Banskej Bystrici.

Predseda

Slovenskej národnej rady: Viliam Š a l g o v i č, CSc. v. r.

Overovatelia: Viktor A n t a l v. r. Jozef P ó c s v. r.Přihlásit/registrovat se do ISP