SLOVENSKÁ NÁRODNÁ RADA

VII. volebné obdobie

87

UZNESENIE SLOVENSKEJ NÁRODNEJ RADY

z 2. apríla 1984

k správe predsedu Slovenskej národnej rady o činnosti Predsedníctva SNR za obdobie od 16. decembra 1983 do 2. apríla 1984 s osobitným zretežom na realizáciu podnetov poslancov prednesených na 10. a 11. schôdzke Slovenskej národnej rady

Slovenská národná rada berie so súhlasom na vedomie

správu predsedu Slovenskej národnej rady o činnosti Predsedníctva SNR za obdobie od 16. decembra 1983 do 2. apríla 1984 s osobitným zretežom na realizáciu podnetov poslancov prednesených na 10. a 11. schôdzke Slovenskej národnej rady.

Predseda

Slovenskej národnej rady Viliam Š a l g o v i č, CSc. v. r.

Overovatelia:

Eva Zámečníková v. r.

Ernest K r i ž a n v. r.Přihlásit/registrovat se do ISP