SLOVENSKÁ NÁRODNÁ RADA

VII. volebné obdobie

93

UZNESENIE

SLOVENSKEJ NÁRODNEJ RADY z 26. júna 1984

k návrhu Ústavnoprávneho výboru SNR na uvoľnenie niektorých sudcov z povolania zo sudcovskej funkcie

Slovenská národná rada uvoľňuje

1. JUDr. Pavla Šinku z funkcie sudcu z povolania Najvyššieho súdu SSR,

2. JUDr. Františka Krommela z funkcie sudcu z povolania Obvodného súdu Bratislava 2,

3. Dušana E c k e r a z funkcie sudcu z povolania Obvodného súdu Bratislava 2,

4. JUDr. Jána M a g u z funkcie sudcu z povolania Okresného súdu v Nitre,

5. Máriu Zbýňovcovú z funkcie sudcu z povolania Okresného súdu v Dunajskej Strede,

6. Bohumila V a š i č k u z funkcie sudcu z povolania Okresného súdu Bratislava-vidiek,

7. JUDr. Janu Gažovičovú z funkcie sudcu z povolania Okresného súdu v Senici,

8. Gabrielu Šimonovú z funkcie sudcu z povolania Okresného súdu v Trnave,

9. JUDr. Ľudovíta C í g e r a z funkcie sudcu z povolania Krajského súdu v Banskej Bystrici,

10. JUDr. Miloslava Kraloviča z funkcie sudcu z povolania Okresného súdu v Banskej Bystrici,

11. JUDr. Jána Kováča z funkcie sudcu z povolania Okresného súdu v Žiari nad Hronom,

12. JUDr. Alexandra Husivargu z funkcie sudcu z povolania Okresného súdu v Humennom,

13. JUDr. Ivana D a ň u z funkcie sudcu z povolania Mestského súdu v Košiciach,

14. JUDr. Jána Štulrajtera z funkcie sudcu z povolania Mestského súdu v Košiciach,

15. JUDr. Jána Borovského z funkcie sudcu z povolania Okresného súdu Košice-vidiek,

16. JUDr. Jozefa Hrindáka z funkcie sudcu z povolania Okresného súdu vo Vranove,

17. JUDr. Igora Burgera z funkcie sudcu z povolania Okresného súdu v Poprade,

18. JUDr. Ladislava Palenčára z funkcie sudcu z povolania Okresného súdu v Prešove,

19. JUDr. Máriu Palenčárovú z funkcie sudcu z povolania Okresného súdu v Prešove.

Predseda

Slovenskej národnej rady: Viliam Š a l g o v i č, CSc. v. r.

Overovatelia: Viktor A n t a l v. r. Ing. Jozef P ó c s v. r.Přihlásit/registrovat se do ISP