SLOVENSKÁ NÁRODNÁ RADA

VII. volebné obdobie

94

UZNESENIE

SLOVENSKEJ NÁRODNEJ RADY z 26. júna 1984

k návrhu Predsedníctva Ústredného výboru Národného frontu SSR na voľbu sudcov z povolania súdov Slovenskej socialistickej republiky

Slovenská národná rada

podľa článku 101 ods. 1 Ústavy ČSSR, v znení ústavného zákona č. 155/1969 Zb. a podľa § 43 ods. 1 zákona č. 36/1964 Zb. o organizácii súdov a o voľbách sudcov, v znení neskorších zákonných zmien a doplnkov

volí

do funkcie sudcov z povolania súdov Slovenskej socialistickej republiky týchto kandidátov:

Pre Najvyšší súd Slovenskej socialistickej republiky:

JUDr. Igora B u r g e r a JUDr. Štefana M i n á r i k a JUDr. Martina O ľ h u

Pre Mestský súd Bratislava:

Dušana E c k e r a

JUDr. Jána Kováča

JUDr. Ladislava Palenčára

JUDr. Máriu Palenčárovú

Pre Krajský súd Bratislava:

JUDr. Janu Gažovičovú Gabrielu Š i m o n o v ú Bohumila V a š i č k u

Pre Krajský súd Banská Bystrica:

JUDr. Vlastu Fulmekovú JUDr. Miroslava K r a l o v i č a Vladimíra M a r t u š a JUDr. Ferdinanda M i k u l c a Janu Prístavkovú JUDr. Ľudovíta Š v e c a

Pre Krajský súd Košice:

JUDr. Jána Borovského JUDr. Alexandra Husivargu JUDr. Jozefa H r i n d á k a

Pre Obvodný súd Bratislava I:

JUDr. Pavla V a r e č k u

Pre Obvodný súd Bratislava II:

JUDr. Oľgu Mrázovú

Pre Obvodný súd Bratislava III:

Máriu Zbýňovcovú

Pre Obvodný súd Bratislava IV:

Petra B r ň á k a

Pre Okresný súd Bratislava-vidiek:

JUDr. Zdenku Reisenauerovú

Pre Okresný súd Senica:

JUDr. Ľudovíta V r l u

Pre Okresný súd Topoľčany:

Veroniku Svoradovú

Pre Okresný súd Banská Bystrica:

JUDr. Ľudovíta C í g e r a

Pre Okresný súd Martin:

Juraja K r u p u

Pre Okresný súd Považská Bystrica:

JUDr. Miroslava J a m r i c h a

Pre Okresný súd Zvolen:

JUDr. Ľubomíra Hrežďoviča JUDr. Ľubicu K u l i c h o v ú

Pre Okresný súd Žilina:

Ľudovíta Ď u r t u JUDr. Pavla Polku Martu Wertlenovú

Pre Okresný súd Humenné:

JUDr. Ivana Daňu

Pre Mestský súd Košice:

JUDr. Evžena K e l i j a

Pre Okresný súd Košice-vidiek:

JUDr. Miroslava O s i f a

Pre Okresný súd Prešov:

JUDr. Ladislava L u k á č a JUDr. Milana M a j e r n í k a JUDr. Ivetu W i l d e o v ú

Pre Okresný súd Spišská Nová Ves:

JUDr. Rudolfa T ö r ö k a

Pre Okresný súd Rožňava:

JUDr. Michala B i l ý h o

Predseda

Slovenskej národnej rady: Viliam Š a l g o v i č, CSc. v. r.

Overovatelia: Viktor A n t a l v. r. Ing. Jozef P ó c s v. r.Přihlásit/registrovat se do ISP