SLOVENSKÁ NÁRODNÁ RADA

VII. volebné obdobie

95

UZNESENIE

SLOVENSKEJ NÁRODNEJ RADY z 26. júna 1984

k správe predsedu Slovenskej národnej rady o činnosti Predsedníctva Slovenskej národnej rady za obdobie od 2. apríla do 25. júna 1984

Slovenská národná rada berie so súhlasom na vedomie

správu predsedu Slovenskej národnej rady o činnosti Predsedníctva Slovenskej národnej rady za obdobie od 2. apríla do 25. júna 1984.

Predseda

Slovenskej národnej rady: Viliam Š a l g o v i č, CSc. v. r.

Overovatelia: Viktor A n t a l v. r. Ing. Jozef P ó c s v. r.Přihlásit/registrovat se do ISP