SLOVENSKÁ NÁRODNÁ RADA

VII. volebné obdobie

98

UZNESENIE

SLOVENSKEJ NÁRODNEJ RADY z 25. októbra 1984

o dopracovaní návrhu na uznesenie k správe vlády SSR o plnení štátneho cieľového programu 02 - Racionalizácia spotreby palív a energie za rok 1983 a jeho zabezpečenie na ďalšie roky siedmej päťročnice

Slovenská národná rada poverila

dopracovaním návrhu na uznesenie k správe vlády SSR o plnení štátneho cieľového programu 02 - Racionalizácia spotreby palív a energie za rok 1983 a jeho zabezpečenie na ďalšie roky siedmej päťročnice Výbor SNR pre priemysel a stavebníctvo.

Predseda

Slovenskej národnej rady: Viliam Šalgovič, CSc. v. r.

Overovatelia:

Eva Zámečníková v. r.

RSDr. Ján Králik v. r.Přihlásit/registrovat se do ISP