SLOVENSKÁ NÁRODNÁ RADA

VII. volebné obdobie

100

UZNESENIE

SLOVENSKEJ NÁRODNEJ RADY Z 28. OKTÓBRA 1984

o dopracovaní návrhu na usnesenie k správe vlády SSR o plnení úloh starostlivosti o pracujúcich najmä na úseku zlepšovania pracovného prostredia, ochrany zdravia pri práci, bezpečnosti práce a závodného stravovania

Slovenská národná rada poverila

dopracovaním návrhu na uznesenie k správe vlády SSR o plnení úloh starostlivosti o pracujúcich najmä na úseku zlepšovania pracovného prostredia, ochrany zdravia pri práci, bezpečnosti práce a závodného stravovania Výbor SNR pre veci sociálne a zdravotné.

Predseda

Slovenskej národnej rady Viliam Šalgovič, CSc. v. r.

Overovatelia:

Eva Zámečníková v. r.

RSDr. Ján Králik v. r.Přihlásit/registrovat se do ISP