SLOVENSKÁ NÁRODNÁ RADA

VII. volebné obdobie

102

UZNESENIE

SLOVENSKEJ NÁRODNEJ RADY Z 26. OKTÓBRA 1984

k správe predsedu Slovenskej národnej rady o činnosti Predsedníctva SNR za obdobie od 26. júna do 25. októbra 1984 s osobitným zretežom na realizáciu podnetov poslancov prednesených na 12. a 13. schôdzke Slovenskej národnej rady.

Slovenská národná rada berie so súhlasom na vedomie

správu predsedu Slovenskej národnej rady o činnosti Predsedníctva SNR za obdobie od 26. júna do 25. októbra 1984 s osobitným zretežom na realizáciu podnetov poslancov prednesených na 12. a 13. schôdzke Slovenskej národnej rady.

Predseda

Slovenskej národnej rady: Viliam Šalgovič, CSc. v. r.

Overovatelia:

Eva Zámečníková v. r.

RSDr. Ján Králik v. r.Přihlásit/registrovat se do ISP