SLOVENSKÁ NÁRODNÁ RADA

VII. volebné obdobie

109

UZNESENIE SLOVENSKEJ NÁRODNEJ RADY

zo 14. decembra 1984

k návrhu Ústavnoprávneho výboru SNR na uvoľnenie niektorých sudcov z povolania zo sudcovskej funkcie

Slovenská národná rada

u v o l ň u j e

1. JUDr. Antona Mihalovitsa z funkcie sudcu z povolania Obvodného súdu Bratislava 2,

2. JUDr. Vieru Polekovú z funkcie sudkyne z povolania Obvodného súdu Bratislava 2,

3. JUDr. Ľubora Neviďanského z funkcie sudcu z povolania Obvodného súdu Bratislava 3,

4. JUDr. Petra Krajčoviča z funkcie sudcu z povolania Krajského súdu v Bratislave,

5. Milana D e á k a z funkcie sudcu z povolania Okresného súdu Bratislava - vidiek,

6. Ladislava A n g y a l a z funkcie sudcu z povolania Okresného súdu v Dunajskej Strede,

7. Júliusa Veszeleia z funkcie sudcu z povolania Okresného súdu v Komárne,

8. JUDr. Juraja Hovorku z funkcie sudcu z povolania Okresného súdu v Leviciach,

9. JUDr. Janu Svitkovú z funkcie sudkyne z povolania Okresného súdu v Topoľčanoch,

10. JUDr. Máriu Urbanovu z funkcie sudkyne z povolania Okresného súdu v Dolnom Kubíne,

11. JUDr. Ondreja B e r t u z funkcie sudcu z povolania Okresného súdu v Martine,

12. JUDr. Elenu Kováčovu z funkcie sudkyne z povolania Okresného súdu v Rimavskej Sobote,

13. JUDr. Ľubomíra Hrežďoviča z funkcie sudcu z povolania Okresného súdu vo Zvolene,

14. Rudolfa Ď u r t u z funkcie sudcu z povolania Okresného súdu v Žiline,

15. JUDr. Jána Semančíka z funkcie sudcu z povolania Krajského súdu v Košiciach,

16. Juraja Jevčáka z funkcie sudcu z povolania Okresného súdu v Bardejove,

17. JUDr. Milana Ružbarského z funkcie sudcu z povolania Mestského súdu v Košiciach,

18. JUDr. Evu F e ť k o v ú z funkcie sudkyne z povolania Okresného súdu Košice - vidiek,

19. JUDr. Evu M i c h a l í k o v ú z funkcie sudkyne z povolania Okresného súdu Košice - vidiek,

20. JUDr. Jozefa C e d z u z funkcie sudcu z povolania Okresného súdu v Starej Ľubovni.

Predseda

Slovenskej národnej rady: Viliam Š a l g o v i č, CSc. v. r.

Overovatelia:

RSDr. Ján Králik v. r.

Ernest K r i ž a n v. r.Přihlásit/registrovat se do ISP