SLOVENSKÁ NÁRODNÁ RADA

VII. volebné obdobie

112

UZNESENIE SLOVENSKEJ NÁRODNEJ RADY

z 19. apríla 1985

k vládnemu návrhu zákona Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 133/1975 Zb. o advokácii

Slovenská národná rada schvaľuje

vládny návrh zákona Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 133/1975 Zb. o advokácii, tak ako ho odporučila spoločná spravodajkyňa výborov Slovenskej národnej rady.

Predseda

Slovenskej národnej rady: Viliam Šalgovič, CSc. v. r.

Overovatelia:

Ing. Jozef P ó c s v. r.

RSDr. Ján Králik v. r.Přihlásit/registrovat se do ISP