SLOVENSKÁ NÁRODNÁ RADA

VII. volebné obdobie

117

Uznesenie Slovenskej národnej rady

z 20. júna 1985

o dopracovaní návrhu na uznesenie k správe vlády SSR o zhodnocovaní vaní druhotných surovín a materiálov v rezorte Ministra priemyslu SSR

Slovenská národná rada poverila

dopracovaním návrhu na uznesenie k správe vlády SSR o zhodnocovaní druhotných surovín a materiálov v rezorte Ministerstva priemyslu SSR Výbor SNR pre priemysel a stavebníctvo.

Predseda

Slovenskej národnej rady: Viliam Šalgovič, CSc. v. r.

Overovatelia:

RSDr. Ján K r á l i k v. r.

Ernest K r i ž a n v. r.Přihlásit/registrovat se do ISP