SLOVENSKÁ NÁRODNÁ RADA

VII. volebné obdobie

119

Uznesenie Slovenskej národnej rady

z 20. júna 1985

k návrhu Ústavnoprávneho výboru SNR na uvolnenie sudcov z povolania zo sudcovskej funkcie

Slovenská národná rada u v o ľ ň u j e

1. Ivana I l l á š a z funkcie sudcu z povolania Obvodného súdu Bratislava I,

2. Františka Valenta z funkcie sudcu z povolania Obvodného súdu Bratislava II,

3. JUDr. Ivetu Zelenayovú z funkcie sudkyne z povolania Obvodného súdu Bratislava IV,

4. JUDr. Štefana Gašparoviča z funkcie sudcu z povolania Krajského súdu v Bratislave,

5. Petra S z a b u z funkcie sudcu z povolania Krajského súdu v Bratislave,

6. JUDr. Karola Vándora z funkcie sudcu z povolania Krajského súdu v Bratislave,

7. JUDr. Matúša Draka z funkcie sudcu z povolania Krajského súdu v Banskej Bystrici,

8. JUDr. Mariána Gelenekyho z funkcie sudcu z povolania Krajského súdu v Košiciach,

9. JUDr. Andreja Labišáka z funkcie sudcu z povolania Krajského súdu v Košiciach,

10. JUDr. Jozefa Raroga z funkcie sudcu z povolania Krajského súdu v Košiciach,

11. JUDr. Andreja M l e j a z funkcie sudcu z povolania Mestského súdu v Košiciach,

12. JUDr. Milana Rovňáka z funkcie sudcu z povolania Okresného súdu v Michalovciach,

13. JUDr. Jozefa F a j č á k a z funkcie sudcu z povolania Okresného súdu v Starej Ľubovni.

Predseda

Slovenskej národnej rady: Viliam Š a l g o v i č, CSc. v. r.

Overovatelia:

RSDr. Ján K r á l i k v. r.

Ernest K r i ž a n v. r.Přihlásit/registrovat se do ISP