SLOVENSKÁ NÁRODNÁ RADA

VII. volebné obdobie

120

Uznesenie Slovenskej národnej rady

z 20. júna 1985

k návrhu Predsedníctva Ústredného výboru Národného frontu SSR na odvolanie Pavla Škodu z funkcie sudcu z povolania Obvodného súdu Bratislava IV

Slovenská národná rada

podľa § 43 ods. 1 a § 51 ods. 1 písm. c) zákona č. 36/1964 Zb. o organizácii súdov a o voľbách sudcov, v znení neskorších zákonných zmien a doplnkov

odvoláva

Pavla Škodu z funkcie sudcu z povolania Obvodného súdu Bratislava IV.

Predseda

Slovenskej národnej rady: Viliam Šalgovič, CSc. v. r.

Overovatelia:

RSDr. Ján K r á l i k v. r.

Ernest K r i ž a n v. r.Přihlásit/registrovat se do ISP