VII. volebné obdobie

121

Uznesenie Slovenskej národnej rady

z 20. júna 1985

k návrhu Predsedníctva Ústredného výboru Národného frontu SSR na voľbu sudcov z povolania súdov Slovenskej socialistickej republiky

Slovenská národná rada

podľa článku 101 ods. 1 Ústavy ČSSR, v znení ústavného zákona č. 155/1969 Zb. a podľa § 43 ods. 1 zákona č. 36/1964 Zb. o organizácii súdov a o voľbách sudcov, v znení neskorších zákonných zmien a doplnkov

volí

do funkcie sudcov z povolania súdov Slovenskej socialistickej republiky týchto kandidátov:

Pre Mestský súd Bratislava:

JUDr. Ivetu Zelenayovú JUDr. Oldřišku Jarabicovú

Pre Krajský súd Bratislava:

Hildu Harbulovú JUDr. Evu M i l a t o v ú JUDr. Bernarda O l á š a

Pre Okresný súd Bratislava-vidiek:

JUDr. Janu Bajánkovú Petra S z a b u Františka V a l e n t a

Pre Okresný súd Galanta:

JUDr. Ľuboša S z i g e t i h o

Pre Okresný súd Komárno:

JUDr. Aladára Sászára

JUDr. Eriku Jóbovu

Pre Okresný súd Levice:

JUDr. Kolomana B a l l u

JUDr. Janu Machárovú

JUDr. Štefana Precechtela

Pre Okresný súd Trnava:

JUDr. Štefana Gašparoviča

Ivetu Jankovičovú

JUDr. Magdalénu Z i m a n o v ú

Pre Krajský súd Banská Bystrica:

Martu J u r d o v ú

Pre Okresný súd Čadca:

JUDr. Annu H o z á k o v ú

Pre Okresný súd Martin:

Elenu Paulovičovú

Pre Okresný súd Prievidza:

Juraja F l o r o v i č a

Máriu H a š k o v ú

JUDr. Stanislavu Markovu

Pre Okresný súd Rimavská Sobota:

Miroslava Tomu

Pre Okresný súd Žiar nad Hronom:

JUDr. Gabriela P r i v i t z e r a

JUDr. Borisa Špaka

Pre Okresný súd Žilina:

JUDr. Dagmar Cabadajovú

JUDr. Evu Hagarovú

Kazimíru Hallovú

Pre Krajský súd Košice:

JUDr. Róberta Škovrana

Pre Okresný súd Humenné:

JUDr. Jozefa Raroga

Pre Okresný súd Michalovce:

JUDr. Jozefa F a j č á k a

Pre Okresný súd Poprad:

JUDr. Milana Rovňáka

Pre Okresný súd Spišská Nová Ves:

JUDr. Annu Slovinskú Pre Okresný súd Stará Ľubovňa: Mariana Gelenekyho Pre Okresný súd Trebišov:

JUDr. Evu V a r g o v ú

Predseda

Slovenskej národnej rady: Viliam Šalgovič, CSc. v. r.

Overovatelia:

RSDr. Ján K r á l i k v. r.

Ernest K r i ž a n v. r.Přihlásit/registrovat se do ISP