SLOVENSKÁ NÁRODNÁ RADA

VII. volebné obdobie

122

Uznesenie Slovenskej národnej rady

z 20. júna 1985

k správe predsedu Slovenskej národnej rady o činnosti Predsedníctva SNR za obdobie od 19. apríla do 20. júna 1985

Slovenská národná rada berie so súhlasom na vedomie

správu predsedu Slovenskej národnej rady o činnosti Predsedníctva Slovenskej národnej rady za obdobie od 19. apríla do 20. júna 1985.

Predseda

Slovenskej národnej rady Viliam Šalgovič, CSc. v. r.

Overovatelia:

RSDr. Ján Králik v. r.

Ernest K r i ž a n v. r.Přihlásit/registrovat se do ISP