SLOVENSKÁ NÁRODNÁ RADA

VII. volebné obdobie

123

UZNESENIE SLOVENSKEJ NÁRODNEJ RADY

z 24. októbra 1985

o voľbe členov komisie pre vypracovanie návrhu na uznesenie k správe vlády SSR o plnení jej programového vyhlásenia

z roku 1981

Slovenská národná rada zvolila

komisu pre vypracovanie návrhu na uznesenie k správe vlády SSR o plnení jej programového vyhlásenia z roku 1981 v tomto zložení:

predseda: Dezider Krocsány

členovia: Pavol Adamčík, Kamil Brodziansky, Alojz C m e l o, Fedor G u l l a, Ľudmila H e f k o v á, Bohumil Chudý, Ján Jancík, Viera Lehotská, Jozef P ó c s a Elena S u c h o v s k á.

Predseda

Slovenskej národnej rady: Viliam Šalgovič, CSc. v. r.

Overovatelia:

RSDr. Ján Králik v. r.

Ernest K r i ž a n v. r.Přihlásit/registrovat se do ISP