SLOVENSKÁ NÁRODNÁ RADA

VII. volebné obdobie

132

UZNESENIE SLOVENSKEJ NÁRODNEJ RADY

z 12 decembra 1985

k návrhu Ústavnoprávneho výboru SNR na uvoľnenie sudcov z povolania zo sudcovskej funkcie

Slovenská národná rada u v o ľ ň u j e

1. JUDr. Ivana Hrušovského z funkcie sudcu z povolania Obvodného súdu Bratislava 3,

2. JUDr Ľubomíra Hudáka z funkcie sudcu z povolania Mestského súdu v Bratislave,

3. JUDr. Ľuboša Jurkoviča z funkcie sudcu z povolania Obvodného súdu Bratislava 4,

4. JUDr. Martu Nevřelovú z funkcie sudkyne z povolania Obvodného súdu Bratislava 3,

5. JUDr. Daniela Švábyho z funkcie sudcu z povolania Obvodného súdu Bratislava 3,

6. JUDr. Lýdiu G a l i s o v ú z funkcie sudkyne z povolania Okresného súdu v Topoľčanoch,

7. JUDr. Jozefa K u t i š a z funkcie sudcu z povolania Okresného súdu v Topoľčanoch,

8. Antona L a p á r a z funkcie sudcu z povolania Okresného súdu v Nových Zámkoch,

9. JUDr. Milana š t ú r i k a z funkcie sudcu z povolania Okresného súdu v Senici,

10. JUDr. Blaženu Barbušovú z funkcie sudkyne z povolania Okresného súdu v Žiline

11. Ondreja Ľuptáka, prom. práv. z funkcie sudcu z povolania Okresného súdu vo Zvolene,

12. JUDr. Miladu Masarykovu z funkcie sudkyne z povolania Okresného súdu v Prievidzi,

13. JUDr. Annu Vajdovú z funkcie sudkyne z povolania Krajského súdu v Banskej Bystrici,

14. Annu Ďugovú,, prom. práv. z funkcie sudkyne z povolania Mestského súdu v Košiciach,

15. JUDr. Júliusa Koutuna z funkcie sudcu z povolania Krajského súdu v Košiciach,

16. JUDr. Michala P o l á k a z funkcie sudcu z povolania Mestského súdu v Košiciach,

17. JUDr. Michala Rašmana z funkcie sudcu z povolania Okresného súdu v Poprade,

18. Zdenu Sarakovú z funkcie sudkyne z povolania Okresného súdu vo Svidníku,

19. JUDr. Tibora S á s f a i a z funkcie sudcu z povolania Okresného súdu Košice - vidiek,

20. JUDr. Petra Šamu z funkcie sudcu z povolania Okresného súdu vo Vranove,

21. JUDr. Zuzanu Š o l t ý s o v ú z funkcie sudkyne z povolania Mestského súdu v Košiciach,

22. JUDr. Ladislava Tomčovčíka z funkcie sudcu z povolania Mestského súdu v Košiciach,

23. JUDr. Jána Vasila z funkcie sudcu z povolania Krajského súdu v Košiciach.

Predseda

Slovenskej národnej rady. Viliam Šalgovič, CSc. v. r.

Overovatelia:

Ing. Jozef P ó c s v. r.

RSDr. Ján Králik v. r.Přihlásit/registrovat se do ISP