SLOVENSKÁ NÁRODNÁ RADA

VII. volebné obdobie

134

UZNESENIE

SLOVENSKEJ NÁRODNEJ RADY z 12. decembra 1985

k správe predsedu Slovenskej národnej rady o činnosti Predsedníctva SNR za obdobie od 24. októbra do 12. decembra 1985 s osobitným zretežom na realizáciu podnetov poslancov prednesených na 16. a 17. schôdzi Slovenskej národnej rady

Slovenská národná rada berie so súhlasom na vedomie

správu predsedu Slovenskej národnej rady o činnosti Predsedníctva SNR za obdobie od 24. októbra do 12. decembra 1986 s osobitným zretežom na realizáciu podnetov poslancov prednesených na 16. a 17. schôdzi Slovenskej národnej rady.

Predseda

Slovenskej národnej rady: Viliam Šalgovič, CSc. v. r.

Overovatelia:

Ing. Jozef P ó c s v. r.

RSDr. Ján Králik v. r.Přihlásit/registrovat se do ISP