SLOVENSKÁ NÁRODNÁ RADA

VII. volebné obdobie

138

UZNESENIE

SLOVENSKEJ NÁRODNEJ RADY z 15. mája 1986

k správe predsedu Slovenskej národnej rady o činnosti Predsedníctva Slovenskej národnej rady za obdobie od 12. decembra 1985 do 15. mája 1986 s osobitným zretežom na realizáciu podnetov poslancov prednesených na 18. a 19. schôdzi Slovenskej národnej rady

Slovenská národná rada berie so súhlasom na vedomie

správu predsedu Slovenskej národnej rady o činnosti Predsedníctva Slovenskej národnej rady za obdobie od 12. decembra 1985 do 15. mája 1986 s osobitným zretežom na realizáciu podnetov poslancov prednesených na 18. a 19. schôdzi Slovenskej národnej rady.

Predseda

Slovenskej národnej rady: Viliam Šalgovič, CSc., v. r.

Overovatelia:

Ernest K r i ž a n v. r.

Eva Zámečníková v. r.Přihlásit/registrovat se do ISP