Vystoupení členů vlády na schůzích Poslanecké sněmovny

K L A U S Václav

předseda vlády

jmenován: 2.7.1996

demise: 30.11.1997

viz Vystoupení poslanců


T O Š O V S K Ý Josef

předseda vlády

jmenován: 17.12.1997

demise: 17.7.1998


19.PS,27.1.1998,28-34,131-4 k žádosti vl. o vyslovení důvěry
20.PS,5.2.1998,319-21 odpověď na interpelaci posl. Vrchy
20.PS,5.2.1998,321-2 odpověď na interpelaci posl. Nehery
20.PS,5.2.1998,323-4 odpověď na interpelaci posl. Vymětala
20.PS,5.2.1998,326 odpověď na interpelaci posl. Maixnera
20.PS,5.2.1998,327-8 odpověď na interpelaci posl. Štěpové
20.PS,5.2.1998,328-9 odpověď na interpelaci posl. Krejsy
20.PS,5.2.1998,3302 odpověď na interpelaci posl. Vrzáně
20.PS,11.2.1998,484-90,682-3 odůvodnění T 384
20.PS,12.2.1998,733 odpověď na interpelaci posl. Loukoty
20.PS,12.2.1998,734-5 odpověď na interpelaci posl. Šmucra
20.PS,12.2.1998,736-7 odpověď na interpelaci posl. Krampery
20.PS,12.2.1998,738-40 odpověď na interpelaci posl. Zajíce
20.PS,12.2.1998,740 odpověď na interpelaci posl. Nývltové
20.PS,12.2.1998,742-3 odpověď na interpelaci posl. Čelišové
20.PS,12.2.1998,744-6 odpověď na interpelaci posl. Vika
20.PS,26.2.1998,1041 odpověď na interpelaci posl. Nehery
20.PS,26.2.1998,1042-3 odpověď na interpelaci posl. Maixnera
20.PS,26.2.1998,1044-6 odpověď na interpelaci posl. Krampery
20.PS,26.2.1998,1047 odpověď na interpelaci posl. Vrchy
20.PS,26.2.1998,1048 odpověď na interpelaci posl. Krejsy
20.PS,26.2.1998,1049-51 odpověď na interpelaci posl. Krampery
23.PS,26.3.1998,304-6 odpověď na interpelaci posl. Kořínkové
23.PS,26.3.1998,306-8 odpověď na interpelaci posl. Krampery
23.PS,26.3.1998,309-11 odpověď na interpelaci posl. Exnera
23.PS,26.3.1998,312-3 odpověď na interpelaci posl. Smetany
23.PS,26.3.1998,314-6 odpověď na interpelaci posl. Maixnera
23.PS,2.4.1998,674-5 odpověď na interpelaci posl. Vika
23.PS,2.4.1998,676-8 odpověď na interpelaci posl. Wagnera
23.PS,2.4.1998,678-9 odpověď na interpelaci posl. Nehery
23.PS,2.4.1998,680 odpověď na interpelaci posl. Zajíce
23.PS,2.4.1998,681-2 odpověď na interpelaci posl. Krampery
23.PS,2.4.1998,683-4 odpověď na interpelaci posl. Maixnera
23.PS,2.4.1998,685-6 odpověď na interpelaci posl. Vrzáně
25.PS,14.5.1998,311-3 odpověď na interpelaci posl. Zajíce
25.PS,14.5.1998,314-6 odpověď na interpelaci posl. Vrzáně
25.PS,14.5.1998,317-8 odpověď na interpelaci posl. Vrchy
25.PS,14.5.1998,320 odpověď na interpelaci posl. Loukoty
25.PS,14.5.1998,321-3 odpověď na interpelaci posl. Šmucra
25.PS,19.5.1998,472-5,497-8 stanovisko ke garancím poskytnutým býv. min.
fin. Kočárníkem ČP a ČS
25.PS,21.5.1998,681-3 odpověď na interpelaci posl. Maixnera
25.PS,21.5.1998,684-8 odpověď na interpelaci posl. Recmana
25.PS,21.5.1998,688-9 odpověď na interpelaci posl. Vika
25.PS,21.5.1998,690-1 odpověď na interpelaci posl. Kuneše
25.PS,21.5.1998,691-2 odpověď na interpelaci posl. Krejsy
25.PS,21.5.1998,693-4 odpověď na interpelaci posl. Maixnera
B R A T I N K A Pavel

ministr bez portfeje

jmenován: 2.7.1996

demise: 30.11.1997

viz Vystoupení poslanců


B U R S Í K Martin

ministr živontního prostředí

jmenován: 27.2.1998

demise: 17.7.1998


23.PS,15.4.1998,786-7,798 k T 243
25.PS,15.5.1998,416 odůvodnění T 379
22.5.1998,767-9
25.PS,21.5.1998,615-6 k T 332
Č E R N Ý Jan

ministr pro místní rozvoj

jmenován: 2.1.1998

demise: 17.7.1998

viz Vystoupení poslanců


D L O U H Ý Vladimír

ministr průmyslu a obchodu

jmenován: 2.7.1996

demise: 2.6.1997

viz Vystoupení poslanců


G R U Š A Jiří

ministr školství, mládeže a tělovýchovy

jmenován: 3.6.1997

demise: 30.11.1997


13.PS,4.9.1997,305-6 odpověď na interpelaci posl. Čelišové
13.PS,4.9.1997,319-23 odpověď na interpelaci posl. Svobodové
17.PS,4.12.1997,223-5,257 odůvodnění T 329
K A L V O D A Jan

místopředseda vlády a ministr spravedlnosti (Úřad pro legislativu a veřejnou správu)

jmenován: 2.7.1996

demise: 7.1.1997

viz Vystoupení poslanců


K O Č Á R N Í K Ivan

místopředseda vlády a ministr financí

jmenován: 2.7.1996

demise: 2.6.1997

viz Vystoupení poslanců

K Ü H N L Karel

ministr průmyslu a obchodu

jmenován: 2.6.1997

demise: 30.11.1997

ministr průmyslu a obchodu

jmenován: 2.1.1998

demise: 17.7.1998


11.PS,10.6.1997,911 odůvodnění T 116
11.PS,11.6.1997,978-81 ke zprávě vl. o řešení situace v POLDI Kladno
12.PS,2.7.1997,150-1 odůvodnění T 221
12.PS,3.7.1997,347 odpověď na interpelaci posl. Krampery
13.PS,2.9.1997,54-6,63 odůvodnění T 221
15.PS,24.10.1997,754-5 odůvodnění T 236
15.PS,24.10.1997,760-1 odůvodnění T 273
15.PS,5.11.1997,848-9,851-2 odůvodnění T 221
15.PS.6.11.1997,1051-2 odpověď na interpelaci posl. Krampery
17.PS,4.12.1997,272-3 odpověď na interpelaci posl. Loukoty
17.PS,4.12.1997,280-2 odpověď na interpelaci posl. Gongola
17.PS,10.12.1997,446-7,450 odůvodnění T 303
20.PS,5.2.1998,253-4,263 k T 400
20.PS,5.2.1998,272-3,276-7 odůvodnění T 236
13.2.1998,818
20.PS,5.2.1997,278-9 odůvodnění T 273
13.2.1998,821-2
20.PS,5.2.1998,334-7 odpověď na interpelaci posl. Škorpilové
20.PS,25.2.1998,952-5 odůvodnění T 363
23.PS,26.3.1998,265-6 k T 429
23.PS,26.3.1998,267 k T 434
23.PS,27.3.1998,338-41,363-7 odůvodnění T 348
23.PS,16.4.1998,941-3 odpověď na interpelaci posl. Vrzáně
26.PS,18.6.1998,30-3 k T 462
K V A P I L Tomáš

ministr pro místní rozvoj

jmenován: 12.5.1997

demise: 30.11.1997


15.PS,24.10.1997,738-41 odůvodnění T 261
15.PS,5.11.1997,893-5,908-9 odůvodnění T 227
17.PS,4.12.1997,185-6 k T 321
L O B K O W I C Z Michal

ministr obrany

jmenován: 2.1.1998

demise: 17.7.1998

viz Vystoupení poslanců


L U X Josef

místopředseda vlády a ministr zemědělství

jmenován: 2.7.1996

demise: 30.11.1997

místopředseda vlády a ministr zemědělství

jmenován: 2.1.1998

demise: 17.7.1998

viz Vystoupení poslanců


M L Y N Á Ř Vladimír

ministr bez portfeje

jmenován: 2.1.1998

demise: 17.7.1998


20.PS,11.2.1998,759-52 odpověď na interpelaci posl. Smetany
25.PS,21.5.1998,706-8 odpověď na interpelaci posl. Vika
M O O S Petr

ministr dopravy a spojů

jmenován: 2.1.1998

demise: 17.7.1998


20.PS,5.2.1998,342-3 odpověď na interpelaci posl. Kapouna
20.PS,25.2.1998,931 odůvodnění T 248
20.PS,25.2.1998,933 odůvodnění T 272
23.PS,26.3.1998,258-9 k T 399
23.PS,26.3.1998,261-3 k T 433
23.PS,1.4.1998,568,570 odůvodnění T 402
25.PS,14.5.1998,252-6 k T 455
25.PS,14.5.1998,328-31 odpověď na interpelaci posl. Šmucra
25.PS,14.5.1998,343-6 odpověď na interpelaci posl. Kapouna
25.PS,21.5.1998,656-7 odůvodnění T 402
25.PS,21.5.1998,695-9 odpověď na interpelaci posl. Tomíčka
25.PS,21.5.1998,710-4 odpověď na interpelaci posl. Orgoníkové
P A R K A N O V Á Vlasta

ministryně spravedlnosti

jmenována: 8.1.1997

demise: 30.11.1997

ministryně spravedlnosti

jmenována: 2.1.1998

demise: 17.7.1998

viz Vystoupení poslanců


P I L I P Ivan

ministr školství, mládeže a tělovýchovy

jmenován: 2.7.1996

ministr financí

jmenován: 2.6.1997

demise: 30.11.1997

ministr financí

jmenován: 2.1.1998

demise: 16.7.1998

viz Vystoupení poslanců


R O I T H O V Á Zuzana

ministryně zdravotnictví

jmenována: 2.1.1998

demise: 17.7.1998


18.PS,13.1.1998,24-5 k T 270
20.PS,5.2.1998,268-71 k T 398
20.PS,5.2.1998,350-4 odpověď na interpelaci posl. Štěpové
20.PS,10.2.1998,419-20 odůvodnění T 333
13.2.1998,850-1
20.PS,10.2.1998,442-5 odůvodnění T 334
20.PS,10.2.1998,463-4 odůvodnění T 315
20.PS,27.2.1998,1075-90,1093-6 zpráva min. zdrav. o stavu transformace 1098-101,1105-6
zdravotnictví
23.PS,24.3.1998,116-8,123-4,126-7 zpráva min. zdrav. o stavu transformace
134-6 zdravotnictví
23.PS,26.3.1998,317-3 odpověď na interpelaci posl. Jirousové
23.PS,1.4.1998,479-80,482-4,486-8, odůvodnění T 315
492-3,511-3
23.PS,2.4.1998,693-708 odpověď na interpelaci posl. Recmana
23.PS,15.4.1998,829-30,834-5 odůvodnění T 340
25.PS,13.5.1998,206-7 odůvodnění T 332
25.PS,14.5.1998,236-7 k T 451
R U M L Jan

ministr vnitra

jmenován: 2.7.1996

demise: 7.11.1997

viz Vystoupení poslanců


Ř Í M A N Martin

ministr dopravy

jmenován: 2.7.1996

demise: 30.11.1997


3.PS,25.7.1996,384-5 odpověď na interpelaci posl. Vrchy
5.PS,3.10.1996,532-9 odpověď na interpelaci posl. Vrzáně
5.PS,4.10.1996,731-2 odůvodnění T 43
5.PS,4.10.1996,734-6 odůvodnění T 49
7.PS,11.12.1996,326-7,335-6 odůvodnění T 43
7.PS,11.12.1996,337-8 odůvodnění T 49
7.PS,19.12.1996,972-6 odpověď na interpelaci posl. Loukoty
7.PS,19.12.1996,990-2 odpověď na interpelaci posl. Krampery
7.PS,20.12.1996,1073-4 k T 23
8.PS,6.2.1997,473-5 odpověď na interpelaci posl. Rujbrové
8.PS,27.2.1997,1888-94,1961-70 informace vl. o předcházející krizové situaci na železnici
10.PS,27.3.1997,286-7 odpověď na interpelaci posl. Ulmanna
10.PS,3.4.1997,593-5 odpověď na interpelaci posl. Vrchy
11.PS,15.5.1997,297-8 odpověď na interpelaci posl. Smetany
11.PS,15.5.1997,34-5 odpověď na interpelaci posl. Ullmanna
12.PS,2.7.1997,275-6 k T 208
12.PS,10.7.1997,916-7 odůvodnění T 215
13.PS,4.9.1997,251-2 k T 271
13.PS,4.9.1997,316-7 odpověď na interpelaci posl. Šmucra
15.PS,16.10.1997,264-5 k T 301
15.PS,16.10.1997,323-4 odůvodnění T 215
15.PS,16.10.1997,346-9 odpověď na interpelaci posl. Maixnera
15.PS,16.10.1997,352-4 odpověď na interpelaci posl. Orgoníkové
15.PS,16.10.1997,355-5 odpověď na interpelaci posl. Nehery
15.PS,16.10.1997,359-61 odpověď na interpelaci posl. Kořínkové
15.PS,23.10.1997,680-1 odpověď na interpelaci posl. Nývltové
15.PS,6.11.1997,1048-50 odpověď na interpelaci posl. Nehery
15.PS,6.11.1997,1053 odpověď na interpelaci posl. Krejsy
15.PS,6.11.1997,1059-62 odpověď na interpelaci posl. Vrzáně
15.PS,6.11.1997,1062-4 odpověď na interpelaci posl. Franka
17.PS,4.12.1997,191-2 k T 316
17.PS,10.12.1997,394-6 odůvodnění T 306
17.PS,11.12.1997,539-40 odpověď na interpelaci posl. Franka
17.PS,11.12.1997,557-8 odpověď na interpelaci posl. Kořínkové
S C H N E I D E R Jaromír

ministr hospodářství (ministr pro místní rozvoj)

jmenován: 2.7.1996

demise: 2.5.1997


5.PS,4.10.1996,609-14,621 odůvodnění T 27
5.PS,4.10.1996,625-7,635-6 odůvodnění T 28
5.PS,10.10.1996,1032 odůvodnění T 57
7.PS,12.12.1996,511-8 odpověď na interpelaci posl. Tollnera
7.PS,12.12.1996,526-7 odpověď na interpelaci posl. Hrůzové
S K A L I C K Ý Jiří

ministr životního prostředí

jmenován: 2.7.1996

místopředseda vlády

jmenován: 16.6.1997

demise: 30.11.1997

místopředseda vlády a ministr životního prostředí

jmenován: 2.1.1998

demise: 20.2.1998

viz Vystoupení poslanců


S O K O L Jan

ministr školství, mládeže a tělovýchovy

jmenován: 2.1.1998

demise: 17.7.1998


20.PS,12.2.1998,747-8 odpověď na interpelaci posl. Čelišové
20.PS,26.2.1998,1062-5 odpověď na interpelaci posl. Svobodové
23.PS.26.3.1998,334-7 odpověď na interpelaci posl. Kováčika
23.PS,31.3.1998,403-7 odůvodnění T 329
23.PS,16.4.1998,870-2,876 odůvodnění T 228
S T R Á S K Ý Jan

ministr zdravotnictví

jmenován: 2.7.1996

demise: 30.11.1997

viz Vystoupení poslanců


S T R O P N I C K Ý Martin

ministr kultury

jmenován: 2.1.1998

demise: 17.7.1998


20.PS,3.2.1998,109-11 odůvodnění T 239
12.2.1998,701-2
23.PS,24.3.1998,85-6 odůvodnění T 239
23.PS,25.3.1998,171-6 odůvodnění T 380
23.PS,26.3.1998,251-3 k T 409
25.PS,14.5.1998,241-3,247-8 k T 453
25.PS,14.5.1998,300 odůvodnění T 380
S V O B O D A Cyril

ministr vnitra

jmenován: 2.1.1998

demise: 17.7.1998


19.PS,28.1.1998,151-3 zpráva min. vn. k údajenému přepadení posl.
Dostála
20.PS,4.2.1998,186 odůvodnění T 226
13.2.1998,835-6
20.PS,12.2.1998,749-51 odpověď na interpelaci posl. Vika
20.PS,12.2.1998,752-5 odpověď na interpelaci posl. Šmucra
20.PS,12.2.1998,756-8 odpověď na interpelaci posl. Franka
20.PS,12.2.1998,762-5 odpověď na interpelaci posl. Hrůzové
20.PS,24.2.1998,891-5,902-4 odůvodnění T 318
20.PS,25.2.1998,910-2,988-90 odůvodnění T 382
20.PS,25.2.1998,940 odůvodnění T 354
20.PS,26.2.1998,1052-3 odpověď na interpelaci posl. Loukoty
20.PS,26.2.1998,1059-61 odpověď na interpelaci posl. Nehery
23.PS,31.3.1998,464-5 odůvodnění T 383
23.PS,2.4.1998,687-90 odpověď na interpelaci posl. Krejsy
23.PS,16.4.1998,957 odpověď na interpelaci posl. Nehery
25.PS,12.5.1998,73 odůvodnění T 179 a T 226
25.PS,12.5.1998,95-7,130 odůvodnění T 381
20.5.1998,557
25.PS,13.5.1998,144 odůvodnění T 383
25.PS,14.5.1998,281-2,295-6 zpráva min. vnitra o napadení posl. Sládka v
Novém Boru
25.PS,14.5.1998,324-5 odpověď na interpelaci posl. Vrzáně
25.PS,14.5.1998,336-7 odpověď na interpelaci posl. Nehery
25.PS,14.5.1998,342 odpověď na interpelaci posl. Vrchy
25.PS,20.5.1998,521-2 ke zprávě o výsledku šetření VK PS pro
objasnění tzv. "olomoucké kauzy"
25.PS,21.5.1998,672-8 informaci o šetření událostí v Praze 16. května
1998
25.PS,21.5.1998,700-1 odpověď na interpelaci posl. Smetany
Š E D I V Ý Jaroslav

ministr zahraničních věcí

jmenován: 8.11.1997

demise: 30.11.1997

místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí

jmenován: 2.1.1998

demise: 17.7.1998


20.PS,6.2.1998,359-62 k usn. PS k postupu vl. v česko-něm. vztazích v souvislosti s česko-něm. deklarací
20.PS,25.2.1998,947-8 odůvodnění T 361
20.PS,25.2.1998,949-50 odůvodnění T 362
24.PS,14.4.1998,7-10 odůvodnění T 384
15.4.1998,98-101
25.PS.19.5.1998,459-61 odůvodnění T 418
25.PS,21.5.1998,667 odůvodnění T 361
25.PS,21.5.1998,670-1 odůvodnění T 415
25.PS,21.5.1998,672 odůvodnění T 363
25.PS,21.5.1998,702-3 odpověď na interpelaci posl. Krampery
25.PS,18.6.1998,15-7 k T 300
T A L Í Ř Jaromír

ministr kultury

jmenován: 2.7.1996

demise: 30.11.1997

viz Vystoupení poslanců


V O D I Č K A Jindřich

ministr práce a sociálních věcí

jmenován: 2.7.1996

ministr vnitra

jmenován: 8.11.1997

demise: 30.11.1997

viz Vystoupení poslanců


V O L Á K Stanislav

ministr práce a sociálních věcí

jmenován: 9.11.997

demise: 30.11.1997

ministr práce a sociálních věcí

jmenován: 2.1.1998

demise: 16.7.1998

viz Vystoupení poslanců


V Ý B O R N Ý Miloslav

ministr obrany

jmenován: 2.7.1996

demise: 30.11.1997

ministr bez portfeje

jmenován: 2.1.1998

demise: 15.7.1998

viz Vystoupení poslanců


Z I E L E N I E C Josef

místopředseda vlády a ministr zahraničních věcí

jmenován: 2.7.1996

demise: 23.10.1997

viz Vystoupení poslancůPřihlásit/registrovat se do ISP