Digitální knihovna | PČR, PS 1996 - 1998 - stenoprotokoly | 15. schůze

Parlament České republiky
Poslanecká sněmovna
1996 - 1998

Stenozáznamy

Stenografický zápis 15. schůze, 24. října 1997

Předchozí část   Následující část(Schůze zahájena v 9.00 hodin.)

Předseda PSP Miloš Zeman
Poslanec Miroslav Sládek
Místopředseda PSP Jiří Honajzer


25. Návrh poslanců Vojtěcha Filipa a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění zákona č. 331/1993 Sb. /sněmovní tisk 210/ - prvé čtení

Poslanec Vojtěch Filip
Poslankyně Vlasta Štěpová
Poslanec Marek Benda
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Čestmír Hofhanzl
Poslanec Marek Benda
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Jaroslav Palas
Poslanec Robert Kolář


26. Návrh poslanců Karla Machovce a dalších na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 42/1992 Sb., o úpravě majetkových vztahů a vypořádání majetkových nároků v družstvech, ve znění pozdějších předpisů, a zákon České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 214/ - prvé čtení

Poslanec Josef Krejsa
Poslanec František Novák
Poslanec Petr Zajíc
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Čestmír Hofhanzl
Poslanec Miloslav Ransdorf
Poslanec Jaroslav Palas
Poslanec Ladislav Skopal
Poslanec Miroslav Tyl
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Ladislav Skopal
Poslanec Miloslav Ransdorf
Poslanec Roman Češka
Poslanec Karel Mach
Poslanec Jan Černý
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Karel Machovec
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Karel Mach
Poslanec Vlastimil Tlustý
Poslanec Jaroslav Palas


36. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 293/ - prvé čtení

Ministr financí ČR Ivan Pilip
Poslanec Pavel Šafařík
Poslanec Václav Exner
Poslanec Vojtěch Filip
Ministr financí ČR Ivan Pilip
Poslanec Jan Grůza
Poslanec Pavel Dostál


37. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a o změně a doplnění některých dalších zákonů /sněmovní tisk 261/ - prvé čtení

Ministr pro místní rozvoj Tomáš Kvapil
Poslanec Josef Ullmann
Poslanec Václav Frank
Poslankyně Hana Orgoníková
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Martin Smetana
Poslanec Zdeněk Jičínský
Poslanec Vladimír Procházka
Poslanec Josef Ullmann
Předseda PSP Miloš Zeman

(Schůze přerušena ve 12.16 h.)
(Schůze opět zahájena ve 13.31 hodin.)

Místopředseda PSP Jiří Vlach


38. Vládní návrh zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou vadností výrobků /sněmovní tisk 236/ - prvé čtení

Ministr průmyslu a obchodu Karel Kühnl
Poslanec Jaroslav Plachý
Poslanec Miroslav Grégr
Poslanec Martin Smetana
Poslanec František Novák


39. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 273/ - prvé čtení

Ministr průmyslu a obchodu Karel Kühnl
Poslanec Zdeněk Švrček


40. Vládní návrh zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění zákona č. 261/1994 Sb., a o změně a doplnění některých dalších zákonů /sněmovní tisk 277/ - prvé čtení

Ministryně spravedlnosti Vlasta Parkanová
Poslankyně Anna Röschová
Poslankyně Zuzka Rujbrová
Poslanec Dalibor Matulka
Poslanec Zdeněk Jičínský


41. Vládní návrh zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád) /sněmovní tisk 292/ - prvé čtení

Ministryně spravedlnosti Vlasta Parkanová
Poslankyně Anna Röschová
Poslanec Zdeněk Jičínský


42. Návrh poslanců Zuzky Rujbrové a Petra Šimůnka na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 267/ - prvé čtení

Poslankyně Zuzka Rujbrová
Poslankyně Anna Röschová
Poslanec Petr Šimůnek
Poslanec Karel Vymětal
Poslankyně Zuzka Rujbrová
Poslanec Josef Janeček


43. Návrh poslanců Zuzky Rujbrové a Petra Šimůnka na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 268/ - prvé čtení

Poslankyně Zuzka Rujbrová
Poslankyně Anna Röschová
Poslanec Dalibor Matulka
Poslanec František Chobot
Poslanec Petr Šimůnek
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Karel Vymětal


45. Vládní návrh zákona o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových /sněmovní tisk 290/ - prvé čtení

Ministr životního prostředí ČR Jiří Skalický
Poslanec Libor Ambrozek
Poslanec František Chobot
Místopředseda PSP Jiří Vlach

(Schůze přerušena v 15.22 hodin.)


Předchozí část   Následující část


Přihlásit/registrovat se do ISP