Stenografický zápis 35. schůze, 25. června 2008


Předseda PSP Miloslav Vlček

(Jednání přerušeno ve 22.23, pokračovalo ve 22.28 hodin.)

Předseda PSP Miloslav Vlček


2. Návrh poslanců Kateřiny Konečné, Vlastimila Aubrechta, Miroslava Opálky, Břetislava Petra, Milana Bičíka, Milana Urbana, Václava Exnera a Milady Halíkové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 367/ - třetí čtení

Poslanec Vlastimil Aubrecht
Poslankyně Kateřina Konečná
Poslanec Tomáš Úlehla
Předseda PSP Miloslav Vlček

(Schůze skončila ve 22.51 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP