Stenografický zápis 56. schůze, 15. května 2009


(Schůze pokračovala v 10.57 hodin.)

Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Pavel Severa
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslankyně Ladislava Zelenková
Poslanec Vladimír Koníček
Poslanec Jan Vidím
Poslanec Libor Ambrozek
Poslanec Jaroslav Plachý
Poslanec Ondřej Liška
Poslankyně Kateřina Jacques
Poslanec Jan Hamáček
Poslanec Pavel Kováčik


191. Zpráva o kontrole výročních finančních zpráv politických stran a politických hnutí za rok 2008

Poslanec Vladimír Koníček


192. Doplnění výročních finančních zpráv politických stran a politických hnutí za roky 2004 až 2007

Poslanec Vladimír Koníček


135. Návrh poslanců Michala Haška, Petra Zgarby, Františka Novosada, Václava Grünera, Ladislava Skopala a Josefa Čerňanského na vydání zákona o významné tržní síle a jejím zneužití /sněmovní tisk 431/ - třetí čtení

Poslanec Jaroslav Plachý
Poslanec Petr Gandalovič
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Zdeněk Prosek
Poslanec Jaroslav Plachý
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Ladislav Skopal
Poslanec Jaroslav Plachý


153. Návrh poslanců Jiřího Paroubka, Bohuslava Sobotky, Zdeňka Škromacha, Milana Urbana a dalších na vydání zákona o podpoře hospodářského růstu a sociální stability /sněmovní tisk 743/ - třetí čtení

Poslanec Pavel Hojda
Ministr životního prostředí vlády ČR Ladislav Miko
Ministr financí vlády ČR Eduard Janota
Poslanec Pavel Hojda
Poslanec Martin Bursík
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Pavel Hojda
Poslanec Pavel Kováčik


154. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 768/ - třetí čtení

Poslanec Michal Doktor
Poslanec Daniel Reisiegel
Ministr financí vlády ČR Eduard Janota
Poslanec Jiří Dolejš
Poslanec Miroslav Svoboda
Poslanec Jiří Dolejš


155. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 769/ - třetí čtení

Poslanec Kosta Dimitrov


156. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 770/ - třetí čtení

Poslanec Ladislav Skopal
Ministr práce a sociálních věcí vlády ČR Petr Šimerka
Poslanec Marek Benda
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Petr Tluchoř
Místopředseda PSP Vojtěch Filip

(Jednání přerušeno v 12.54 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 13.00 hodin.)

Předseda PSP Miloslav Vlček
Poslanec Petr Tluchoř


159. Návrh na volbu členů (2) Nejvyššího kontrolního úřadu

Předseda PSP Miloslav Vlček


160. Návrh na volbu 5 členů Rady České televize

Předseda PSP Miloslav Vlček


161. Návrh na volbu 1 člena Rady České televize

Předseda PSP Miloslav Vlček


162. Návrh Poslanecké sněmovny na jmenování členů Rady pro rozhlasové a televizní vysílání

Poslanec Petr Tluchoř


163. Návrh na volbu členů dočasné komise Poslanecké sněmovny pro otázky posouzení nezávislosti výkonu a budoucího uspořádání české justice

Poslanec Petr Tluchoř


195. Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny

Poslanec Petr Tluchoř
Poslanec Petr Pleva
Poslanec Vladimír Koníček
Poslanec Petr Tluchoř
Poslanec Bohuslav Sobotka
Poslanec Petr Tluchoř
Předseda PSP Miloslav Vlček

(Jednání přerušeno ve 13.23 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.21 hodin.)

Předseda PSP Miloslav Vlček
Poslanec Petr Tluchoř


160. Návrh na volbu 5 členů Rady České televize

Poslanec Petr Tluchoř


159. Návrh na volbu členů (2) Nejvyššího kontrolního úřadu

Poslanec Petr Tluchoř


162. Návrh Poslanecké sněmovny na jmenování členů Rady pro rozhlasové a televizní vysílání

Předseda PSP Miloslav Vlček
Poslanec Petr Tluchoř

(Schůze skončila ve 14.24 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP