Stenozáznamy - jmenný rejstřík
Jaroslav Malý

Schůze: 30

30. schůze (28. 5. - 21. 6. 2019)

3. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 50/13/ - vrácený Senátem
část č. 262 (18. 6. 2019)


Přihlásit/registrovat se do ISP