Stenozáznamy - jmenný rejstřík
Mikuláš Bek

Schůze: 39

39. schůze (26. 11. - 18. 12. 2019)

3. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 326/7/ - vrácený Senátem
část č. 349, část č. 352 (17. 12. 2019)


Přihlásit/registrovat se do ISP