Stenozáznamy - jmenný rejstřík
Lukáš Wagenknecht

Schůze: 41

41. schůze (3. - 11. 3. 2020)

2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 412/5/ - zamítnutý Senátem
část č. 26 (3. 3. 2020)


Přihlásit/registrovat se do ISP