28. Císař Rudolf II. vyzývá nížepsané osoby, každou zvláště, aby dne 5. února 1577 do Prahy najíti se daly, a při výjezdu proti tělu mrtvému císaře Maximiliana se účastnily.

NA HRADĚ PRAŽSKÉM. 1577, 11. ledna. — Konc. v arch. česk. místod.

Urozený, věrný náš milý! Vědětiť dáváme, že sme se s nejjasnějšími knížaty, arciknížaty rakouskými, pány bratřími našimi nejmilejšími, JJLmi, na tom snésti a ustanoviti ráčili, aby tělo JMCské Maximiliana Druhého, slavné a svaté paměti, sem přivezeno a zde na hradě Pražském pochováno bylo. I jsouc my toho oumyslu s nejvyššími ouředníky zemskými, radami našimi a jinými předními osobami, v počtu což by nejvíc býti mohlo, proti tělu JMti vyjeti, tebe milostivě žádati ráčieme, aby sem v outerý po hromnicích [5. února] na noc nejprve příští do Prahy s počtem koní tvých přijel, a na zejtři s námi proti tělu JMti vyjel, a takového výjezdu ku poctivosti JMCské tělu podle nás vykonati pomohl, a my tobě to milostivě zpomínati i nahražovati ráčieme. Dán na hradě Pražském, v pátek po svatých Třech králích léta etc. 77.

Osoby stavu panského z kraje Hradeckého, které se do Prahy k výjezdu s JMCskou proti tělu slavné a svaté paměti císaře Maximiliana Druhého v outerý po hromnicích nejprv příští sjeti mají:

Pan Vilím z Valštejna na Heřmanicích

Pan Jiří z Valštejna na Hostinném.

Pan Volf z Štubnberku na Novém městě.

Pan Jan z Valštejna na Kyšperku.

Pan Vácslav Rychnovský na Koclířově.

Pan Závise z Oujezdce a z Kaunic na Jilemnici.

Pan Alexander Licek na Hoděčině.

Pan Jan z Oujezdce a z Kunic na Kamenici.

Z stavu rytířského:

Adam Zilvar z Pilníková na Třebňaušovsi

Adam Šlibovský na Šliboviclch.

Adam Bukovský z Hustiřan na Žampachu.

Adam Kamenický z Vitiněvsi na Lužanech.

Albrecht Kordule z Sloupna na Zabědovicích.

Burjan, podkomoří království Českého; Ferdinand, Jaroslav, Zdeněk a Mikuláš bratří vlastní Trčkové z Lípy.

Budivoj Třemeský z Železna a na Třemešné.

Benjamin Tamchyna z Doubravice na Tošově.

Jiřík Vostrovský z Skalky na Skalce.

Jiřík Zachař z Pašiněvsi na Jiřících.

Jetřich Lukavecký na Bezděkově.

Jiřík starší Dobřenský z Dobřenic na Mízkozelích.

Hertvik Žehušický na Svojanově.

Hereš Rodovský na Sedlicich.

Hendrych Kapoun na Běruničkách.

Hamza Bořek z Zábědovic na Světí.

Hynek Blíživský na Petrovicích.

Jan z Bubna na Lipchavě.

Joachym Maušvic na Rokytnici.

Jaroš Stranovský na Kozojedech.

Jan Cidlinský z Sluli na Vyklecích.

Jan Absolon z Ledské na Uřinovicích.

Jan Dobřenský na Dobřenicích.

Jan Jiří Vachtl z Pantenova na Smrkovicích.

Jan Škopek z Bílých Otradovic na Pecce.

Jan Klucký z Libodržic na Sloupne.

Jan Jestřibský na Boharyni.

Jan Sadovský z Sloupna na Sadově.

Jan Šárovec na Jenikovicích.

Karel Zilvar z Pilníkova na Žirči.

Krištof Robmhap na Kopidlně.

Karel Bukovský z Hustiřan na Poličanech.

Karel Litický na Liticích.

Karel Záruba z Hustiřan na Radimi.

Krištof Zilvar z Pilníkova na Vlčicích.

Ludvik Suda z Řenec na Vorlici.

Martin z Vlkanova na Solnici.

Mikuláš Bořek Dohalský na Veselí.

Mikuláš z Bubna na Liticích.

Melchisedech Stranovský na Chotělicích.

Mikuláš Pecingar na Nechanicích.

Matiáš Dobeš na Černikovicích.

Mikuláš Pecingar na Petrovicích.

Melchisedech Bořek na Střezeticích.

Mikuláš Vachtl na Vohněšťanech.

Petr Heřmanský z Sloupna na Menší Bukovině.

Šťastný Pravětický na Stezeřích.

Vácslav Sadovský na Hořejší Dobré Vůdě.

Vácslav Záruba na Žumberce.

Vondřej Klusák na Radovesnicích.

Vácslav Absolon na Ledské.

Čáslavský stav panský:

Pan Franc hrabě z Turnu a na Lipnici.

Pan Krištof z Vartmberka na Kralovicích.

Pan Adam Slavata na Čestíně Kostele.

Rytířský:

Albrecht Robmhap z Suché na Lichtmburce.

Beneš Beneda z Nectin na Vilímově.

Jiřík Voděradský z Hrušová na Sukdole.

Jindřich Chotouchovský z Nebovid na Klucích.

Hendrych Kekule z Stradonic na Loutkově.

Jan Salava z Lípy na Oumaníně.

Jan Libenický z Vrchovišť na Libenicích.

Jan mladší Lukavecký na Kounicích.

Pavel Hrabaně z Přerubenic na Peckách.

Štěpán Střela z Rokyč na Křivsoudově.

Vácslav Robmhap z Suché na Sedči.

Zdeněk Lukavecký z Lukavice na Souticích.

Žatecký stav panský:

Pan Jan Mašťovský z Kolovrat na Starém i Novém Krásném Dvoře.

Pan Hendrych hrabě z Gutnštejna na Nepomysli.

Pan Hendrych Mikuláš Hasištejnský z Lobkovic na Oudlicích.

Pan Krištof mladší Šlik na Doupově.

Rytířský:

Adam Hruška z Března na Citolibi.

Adam Štampach na Kněžicích.

Adam Štansdorf na Oudrčí.

Diviš Hrobčický z Hrobčice na Vocově.

Jiřík Oudrcký z Oudrče na Vroutku.

Karel Hruška z Března na Bitozevsi.

Krištof z Štampachu na Válči.

Karel Kostomlatský z Vřesovic na Dlažímě.

Linhart z Štampachu v Libouši.

Šebestian z Vřesovic na Touchovicích.

Sezema Miřkovský z Tropčic na Verušičkách.

Ladslav z Hrobčice na Pětipsech.

Vácslav z Oudrče na Holetči.

Volf z Šerntingu na Tuří [sic].

Slánský stav panský:

Pan Mikuláš Zajíc z Hazmburku na Budyni.

Pan Jiří Bořita z Martinic na Smečně.

Pen Jiřík Zajíc z Hazmburku na Mšeném.

Pan Fridrich z Lobkovic na Perutci.

Pan Děpolt z Lobkovic na Divicích.

Pan Vácslav purkrabě z Donína na Bílém Oujezdci.

Rytířský:

Gothart Žďárský na Červeném Oujezdci.

Jindřich Brozanský z Vřesovic na Žerotíně.

Hertvik Zejdlic z Šenfeldu na Lánech.

Hendrych z Štampachu na Hostivici.

Jan Žďárský ze Ždáru na Kladně.

Šebestian Rausndorf na Martiněvsi.

Vilím Beřkovský z Šebířova na Bechlíně.

Zikmund z Oudrče na Třebiblicích.

Rakovnický stav panský:

Pan Krištof Jindřich z Kolovrat na Krakovci.

Pan Jiřík Tejřovský z Enzidle na Tejřově.

Rytířský:

Burjan z Nosvic na Rudě.

Jiřík z Násilí na Krušovicích.

Krištof Šlovský na Volešné.

Raclav Vchyňský na Petrovicích.

Litoměřický:

St. [sic] Krištof z Šlejnic na Rumburce.

Ur.Adam Berka na Novém Berštejně.

Ur Hendrych z Vartmberka na Kamenici, dědičný šenk král. Česk.

Ur.Krištof z Lobkovic na Bílině a Kosti.

Ur.Jan z Vartemberka na Novém Zámku.

Ur.Jaroslav z Sezemova Oustí na Oustí.

Ur.Arnošt z Šlejnic na Šlaknově.

St.Kundrat Zichovec z Duban na Liběšicích.

St.Hynek Rausndorf z Špřemberku na Hrobčicích.

St.Jan Charvát z Barštejna na Bělošicích.

St.Jan Černín na Oujezdě.

St.Tobiáš Kaplíř z Sulevic na Sulevicích.

St.Jan Všebor Kamejtský na Žernosecích.

St.Kašpar Belvic na Liběchově.

Boleslavský stav panský:

Pan Petr Berka na Novém Stránově.

Pan Jindřich z Valštejna na Dobrovici.

Pan Jindřich z Donína na Benátkách.

Pan Karel z Krejku na Boleslavi.

Rytířský:

Adam Vančura z Řehnic na Oujezdcích.

Erazim Hyršperger na Vartmberce.

Heřman z Bubna na Skašově.

Vácslav z Vřesovic na Byšicích.

Vácslav Hrzáň na Housce.

Chrudimský:

Pan Vácslav Berka na Rychmburce.

St. Jiřík Dobřenský na Vale.

St. Jetřich Lipanský na Veselí.

St. Jan Kapoun z Svojkova na Bartoušově.

Osoby z kraje Prachenského stavu panského,které se v Višňovém Brodě v středu po svat. Pavlu na víru obrácení [30.ledna]sjeti mají:

Pan Jan Kavka z Říčan na Čehnicích.

Pan Šebestian Joachym Plánský z Ziberka na Velharticích.

Pan Vácslav Švihovský z Ryzmberka na Horažďovicích.

Pan Vácslav Zajíc.

Pan Jan z Vrtby na Červeném Hrádku.

Pan Michal Švihovský na Horažďovicích.

Pan Krištof z Švamberka na Vorlíku.

Z stavu rytířského:

Albrecht Šic z Drahenic na Suché.

Častolar Dlúhoveský z Dlouhé Vsi na Chlumu.

Diviš Břeský z Ploskovic na Mačicích.

Dětleb Koc z Dobrše na Volšovech.

Ezechiel Malovec z Chejnova na Ckyních.

Ferdinand z Lokšanu na Březnici.

Jetřich Boubínský z Oujezda na Lipovici.

Jindřich Běšín z Běšín na Bělčicích.

Jindřich Vojíř z Protivce na Řimově.

Jindřich Budkovský z Budkova na Budkově.

Jiřík Kunáš.

Jindřich Byšický z Byšic na Koupí.

Jan Špulíř starší z Jiter na Tučapech.

Jiřík Vojíř z Protivce.

Jan Vojislav z Branišova na Frymburce.

Jan mladší Sedlecký.

Jan z Račína na Čejkovech.

Jan Bohuchval z Hrádku na Nemilkově.

Jaroslav Dlúhoveský v městečku Kremži.

Jan Malovec.

Jan starší z Vrabí na Drahenicích.

Jan Dejm z Stříteže na Čížové.

Kundrat Pernklo z Šenrejtu a na Pacajově [sic].

Jan Markvart Koc z Dobrše.

Jan Kunáš.

Jan Čabuský.

Adam Loubský z Lub na Zalužanech.

Adam Koc z Dobrše na Dobrši.

Adam Boubínský z Oujezda na Třebomyslicích.

Adam Kunáš z Machovic na Machovicích.

Adam Chanovský z Dlouhé Vsi na Chanovicích.

Beneš Cíl z Svojšic na Dolejším Krušci.

Bohuslav Kalenice z Kalenic na Chřešťovicích.

Bernart z Hodějova na Tloskově a Lčovicích.

Beneš z Kalenic nà Škvoøešticích.

Bohuslav Záborský z Brloha na Záboří.

Ctibor Oudrcký z Kestřan.

Krištof starší Leskovec na Střele.

Lipolt Častolar na Kotouni.

Mikuláš Kořenský v Oujezdě.

Mareš Čejka z Olbramovic na Vosece.

Mikuláš Záleský z Prostého na Zálezlích.

Petr Boubinský na Dubu.

Petr Voselský na Voselicích.

Vácslav Kosoř Malovec z Malovic.

Vácslav Vintíř na Kolínci.

Voldřich z Hodějova na Řepici.

Voldřich Častolar na Chlumecku.

Volf Gothart Perglar na Tedražicích.

Voldřich Strojetický na Česanicích.

Volf Muchek na Tchořovicích.

Zikmund Malovec na Chvalešovicích.

Zdeněk Malovec na Vonšovicích.

Moric Chanovský.

Kašpar Švejnach.

Petr Častolar.

Matěj Aichorn.

Šebestián Štengl.

Vácslav Lorecký.

Václav Malovec.

Vondřej Řesanský.

Volf Rozvadovský.

Osoby stavu panského a rytířského z kraje Kouřimského a Vltavského,které se buď v Benešově nebo v Jesenici, kdež který od obydlí v ta místa nejblíže má,v ponělí po hromnicích nejprv příští [4. února] sjeti mají:

Pan Vilím z Talmberka na Jankově.

Pan Šebestián z Říčan na Popovicích.

Pan Čeněk Mičan na Hostivaři.

Pan Otakar Holický z Šternberka na Leštině

Pan Zdislav z Říčan na Zásmutcích.

Pan Jan z Šelmberka na Mrači.

Pan Mikuláš z Říčan na Bestahově.

Pan Zikmund z Říčan na Křešicích.

Pan Vlachyn [sic] z Říčan na Janovicích.

Pan Jan z Říčan na Kosové Hoře.

Pan Jan z Šternberka a na Konopišti.

Z rytířstva:

Albrecht Kamejtský.

Adam Lukavecký.

Adam Zapský na Dubči.

Adam Homút na Petrovicích.

Adam Zahora na Třebešicích.

David Střela na Cerhenicích.

Ferdinand z Ronšperku na Ouřeněvsi.

Fridrich Zapský na Oujezdě.

Filip Mošaur na Lojovici.

Jiřík Slepotický na Libči.

Jiřík Vlčkovský na Vlčkovicích.

Jiřík starší Dvořecký na Načeradci.

Hynek Vrabský z Vrabí.

Joachym Vachtl na Konicích.

Jan Myška na Stebuzevsi.

Jan mladší Těmín na Viťanovicích.

Jan Chvalovský na Kovanicích.

Jan Vostrovec na Kuřím.

Jan Bořita z Budče na Chodově.

Jan Záhora na Čenovicích.

Jan Chobotský na Nespeřích.

Jan Zabský na Běchovicích.

Jan starší Trmal na Drachkově.

Jaroslav Vchyňský na Drastech.

Karel Horňatecký na Zalešanech.

Mikuláš starší Vančura na Jeřicích.

Mikuláš Bryknar na Zapích.

Štěpán Šorf.

Svatomír a Simeon Mírkové.

Smil Skuhrovský na Vodlochovicích.

Voldřich Hrušovský na Přívorách.

Vilím Pětipeský na Cerhenkách.

Vácslav Severín na Jirnách.

Vácslav Dvořecký na Podolí.

Ondřej Nebřehovský na Pyšelích.

Vácslav Malešický na Ratajích.

Vilím Chobotský na Chotejšanech.

Vácslav Čejka na Jelčanech.

Vácslav Bedřichovský na Zátvoru.

Vácslav Věžník na Věžnicích.

Vácslav Otta z Losu na Liblicích.

Zikmund Vančura na Přívorách.

Zdislav Myška na Polních Mančicích.

Zikmund Zapský na Pruohonicích.

Zikmund Myška na Hrádku nad Podiausy.[sic.]

Bohuslav Mitrovský na Jetřichovicích.

Bohuslav Dvořecký na Maršovicích.

Jiřík Mitrovský na Mitrovicích.

Jan starší Černín na Nedrahovicích.

Karel a Jeronym Čejkové na Lešanech.

Mikuláš, Tristram, Vilím a Vácslav bratří Vojikovští z Milhostic na Kamejku.

Mikuláš mladší Vojikovský na Vosečanech.

Mikuláš Vrchotický na Vrchoticích.

Petr Počepický na Počepicích.

Vilím Bedřichovský na Bolechovicích.

Osoby stavu panského a rytířského z kraje Plzeňského a Bechyňského, které se buď v Budějovicích, Soběslavi neb na Táboře, kdež který od obydlé svého v ta místa nejblíže má, v pátek, den svaté Brigidy nejprve příští, [1. února] sjeti mají:

Pan Jan Erazim z Švamberka na Boru.

Pan Voldřich z Říčan na Pinovanech.

Pan Vácslav z Vrtba [sic] na Jindřichovicích.

Pan Hanuš Jiří z Švamberka na Ronšperce.

Pan Jiří hrabě z Gutnštejna na Ryzmburce.

Pan Krištof mladší z Lobkovic.

Pan Jiří z Lobkovic na Zelené Hoře.

Pan Mauric Šlik na Plané.

Pan Vilím z Roupova na Roupově.

Pan Hendrych a Zdeněk bratří z Švamberka.

Pan Jan mladší z Roupova a na Roupově.

Pan Hynek z Roupova a na Roupově.

Karel Mracký z Dubé na Šelnberce.

Bohuslav z Talmberka na Mnichu.

Z rytířstva:

Adam Nebilovský z Drahobúzi na Polině.

Adam Koc z Dobrše na Mileticích.

Adam Šic z Drahenic na Poříči.

Adam Pernklo z Šenrejtu na Podmoklích.

Adam Předenice na Dešenicích.

Adam Sekerka na Hostících.

Brikcí Frejmut z Tropčic na Běhařově.

Bartoloměj Letinský z Snopoušov na Nedražicích.

Bavor Sádlo z Kladrubec na Břecslavi.

Burjan Polnreiter z Polnrejtu a v Háji.

Častolar Hradištský z Hořovic na Hradišti.

Dobeš Šlovický z Šlovic na Puclířích.

Diviš Měsíček z Vejškova na Dolanech.

Florian Gryspek na Kačeřově.

Fabián Mulc z Valdova na Valdově.

Filip Šertingar z Šerntingu na Poutnově.

Jindřich Běšín z Běšín na Běšínech.

Jindřich Žákavec na Jivjanech [sic].

Jiřík Kokořovec na Šťáhlavech.

Jindřich Janovský na Janovicích.

Jiří Harant z Polžic na Klenovém.

Jiřík Elpognar z Dolejšího Šenfeldu.

Jiřík Strojetický na Tlučné, v Pšově.

Jiřík Oulický z Plešnic na Plešnicích.

Jivan [sic] Podmokský z Prostiboře na Černíne [sic].

Jiřík z Hutnhofu na Kozlově.

Jindřich Strachovský z Strachovic na Zitíně.

Jiřík Chlumčanský z Přestavlk na Zaměticích.

Jiřík starší Vratislav z Mitrovic v Oujezdě.

Humprecht Černín na Chudenicích.

Hanuš Torna z Čedvic na Bezvěrově.

Jan Markvart z Hrádku na Nekmiři.

Jan Čejka z Olbramovic na Němčících.

Jakub z Vřesovic a ve Kšenicích.

Jan starší Tuchar z Ševerova na Sedlišti.

Josef Ulický na Ulicích.

Jan Koc z Dobrše na Bystřici.

Jan Vobitecký na Vobitcích.

Jan Lipolt Koc na Tisové.

Jakub Černín na Lišťanech.

Jan Hošťálek na Vlkýši.

Jan Mrklinský na Bernarticích.

Jan Vidršpergar na Mutěníně.

Jan Křelíř z Akšova [sic], na Starém Sedlišti.

Jan Kousek z Sobětiček na Lhotce.

Jan Klenovský na Žinkovech.

Jan Šerintingar na Chodové Plané.

Krištof z Lub na Řencích.

Krištof Sedlecký na Měcholupech.

Karel Rabicar na Sklenné Huti.

Kašpar Keř na Vošelíně.

Lorenc Račín a na Vlkosově.

Martin Černín na Tasnovicích.

Mikuláš Račín na Brlozci.

Mikuláš Horsický na Horsicích.

Petr Markvart z Hrádku na Trpistech.

Šebestián Pergler z Perglesu na Purčově.

Štěpán Šlovický z Šlovic na Bukové.

Vácslav Braum z Miretic na Lipně.

Vilím Janovský na Petrovicích.

Vácslav Branišovský v Koutech.

Vilím starší Podmokský na Vochově.

Vilím Bohuše z Otěšic v Částkově.

Vilím Jeníšek na Svrčovsi.

Vit z Stansdorfu na Mnichově.

Vácslav Vidršpergar na Pteníně.

Voldřich Janovský na Solhaustově.

Vácslav Točník na Křimicích.

Vácslav Lukavský na Hořejší Lukavici.

Vilím Miřkovský na Miřkově.

Zikmund Trautnbergíř na Šenprunu a Hyndorflesu.

Zikmund z Panbic v Susojném [sic].

Zikmund z Kadova na Střeziměři.

Zikmund Černín na Slatině.

Adam Voračický z Paběnic na Prčici.

Aleš Volbram z Štěkře na Brandlíně.

Albrecht Valovský z Ousuší na Hamru Vostrově.

Bohuchval Kaba z Rybňan na Nové Lhotě.

Bohuslav Malovec na Koslelci Podolském.

Burjan Vrchotický na Vřesné.

Ctibor starší Kořenský na Konařicích.

Fridrich Doudlebský na Nadějkově.

Jiřík Kába na Nové Lhotě.

Jiřík Volbram na Kratošicích.

Jindřich Pauzar na Žumberce.

Jiřík Těmín na Vlkšicích.

Jindřich Lapáček na Dobřenicích.

Hynek Tučap na Budislavi.

Jan Višně z Větcíně na Posovařích.

Jakub Ekhart na Urtinovicích.

Jan Rut z Dirného na Dirném.

Jan Malovec na Chejnově.

Jan Lapáček na Záhoří.

Jan z Leskovce na Cerekvici.

Jeroným Hozlauer na Bží.

Jan Hřebenář a na Mostcích.

Jan Hozlaur na Dobronicích.

Jan Vrchotický na Ždáře Pluhovém.

Krištof Kolchrejtr na Pořičí.

Kuneš Dvořecký na Dvorci.

Krištof Kořenský na Vostrolovském Oujezdě.

Ladislav Vostrovec na Proseči.

Mikuláš Malikovský v Řescích.

Michal Španovský na Pacově.

Pavel Bobinský z Oujezda a z Cukrštejna.

Stanislav Houzka na Pošné.

Šebestián z Leskovce na Staré Řečici.

Voldřich Smrčka na Radeníně.

Vácslav Hozlaur na Vyhnanicích.

Voldřich starší z Malovic na Borotíně.

Voldřich Těmín na Těmicích.

Vácslav Sudlice na Čiškvicích.

Vilím Vostrovec na Božejově.

Zikmund Malovec na Vejrci.
Přihlásit/registrovat se do ISP