42. Nejvyšší ouředníci a soudcové zemští království českého berníkům sněmem 1. 1575 nařízeným, aby presidentovi komory české z berně sbírky pomezní, kteráž za nimi složena jest, pět tisíc kop gr. m., kteréž jim zase k berni v brzkých dnech navráceny budou, vydali.

NA HRADĚ PRAŽSKÉM. 1577, 9, února — Menši desky zemské, kvatern instrukcí a listův posel, žlutý od l.1542—1582c. 128, f. K. 16.
Přihlásit/registrovat se do ISP