45. Vyslanec Kutnohorský na sněmu předkládá nejmenovanému prosebnou žádost šepmistrů a rady města Hor Kuten k uvážení stavům českým, aby posudné v Hoře Kutné, jakožto městě horním, vybíráno nebylo.

Bez datum. (1577.) — Konc. v arch. Kutnoh.

VMti vysoce urozený pane, pane, mně milostivě a laskavě příznivý! Já vyslaný od šepmistruov a konšeluov na místě vší obce na Horách Kutnách VMt se vší ponížeností za to žádám a prosím, že tuto suplikací a prosbu naši předně VMti, potom i JJMtem pánům při tomto sněmovním jednání shromážděným, svědčící laskavě ode mne přijíti, ji s větším počtem JJMtí v sněmu milostivě vážiti, i také nad námi a obcí naší chudou a již na nejvyšší propavovanou milostivou a ochrannou ruku držeti ráčíte. Neb co se tuto VMtem předkládá a za, zprávu činí, to jinače se najíti nemá; nébrž i toho se dokládá, že netoliko oni nákladníci na vaření piva, ale jiní všickni řemeslníci a obchodníci vedle cechu i také některé osoby obzvláště vedle možnosti z svých obchodův každého týhodne cupusy dávati a tak skutečně hor se dotýkati musejí. [Neukončeno.]
Přihlásit/registrovat se do ISP