54. Stavové přitiskli pečeť k listu, s kterýmž vypraveny jsou některé osoby na Karlštejn, aby tam privilegia některá složily a pro slavnost pohřbu císaře Maximiliana klenoty zemské, totiž korunu, jablko a sceptrum, na hrad Pražský přivezly a zase tam dovezly.

1577, 19. února. — Kvatern deskový "Fialový relací od 1575 do 82", 6. 46, v král. česk. arch. zemském.

Páni a rytířstvo, Pražané a jiní poslové z měst království českého na sněmu obecním, kterýž držán byl na hradě Pražském v pondělí po hromicích léta etc 77, ráčili rozkázati pečeť zemskou přitisknouti k listu a psaní, kteréž se učiniti má Janovi Bořitovi z Martinic a na Karlštejně a Janovi Vchynskému ze Vchynic a na Nalžovech, purkrabuom Karlštejnským, aby na zámek Karlštejn do káply, kdež koruna česká a jiné klenoty a svátosti i také privilegium království českého jsou, osoby od stavuov volené a vyslané království Českého puštěny byly, a privilegia tohoto království, kteréž v latinském a českém jazyku, pod pečeťmi JJMtí králuov českých, na jednání a svolení sněmovní svobod království tohoto též spečetěný daný, při dskách zemských leží k jiným privilegium, kteréž tam na zámku Karlštejně sou, složily, a bylaliby toho potřeba pro slavnost pohřebu, slavné a svaté paměti, císaře Maximiliana, klenoty zemské, totiž korunu a jablko a sceptrum, na hrad Pražský přivezly, i také zase po vykonání toho dovezly a do též káply schovaly.

Poslové na to byli sou z plného sněmu při přítomnosti jednoho z nejvyšších úředníkův zemských Bohuslava Felixa Hasištejnského z Lobkovic na Líčkově a Chomutově, nejvyššího komorníka království Českého, z pánuov, a v přítomnosti úředníkův Pražských menších desk zemských, zejména těchto, Mikuláše Skalského z Dubu a na Slušticích, místosudího království Českého, Vilíma Malovce Kosoře z Malovic, místopísaře království českého, Bohuslava Mazance z Frimburku, písaře menších desk zemských: Vilém z Rožmberka a na Českém Krumlově, správce a vladař domu Rožmberského a nejvyšší purkrabie Pražský; Ladislav starší z Lobkovic na Chlumci a Jistebnici, nejvyšší hofmistr království Českého; Vratislav z Pernštejna na Tovačově a Litomyšli, nejvyšší kanclíř království českého; Jan z Valdštejna a na Sedčicích, nejvyšší sudí dvorský království Českého; Mikuláš Kavka z Říčan a na Štěkni, JMCské rada; Hendrych Kurcpach z Trachmburku a z Milce, na Ronově a Lemberce, JMCské rada; Mikuláš Zajíc z Hazmburku a na Budyni; Jan z Šternberka a na Konopišti, z pánuov; Burian Trčka z Lípy a na Světlé nad Sázavou, podkomoří království českého; Albrecht Kapoun z Svojkova a na Hlušcích, purkrabie kraje Hradeckého; Michal Španovský z Lysova a na Pacově, Její Mti císařové, jakožto králové české, podkomoří měst v království Českém; Humprecht Černín z Chudenic a na Chudenicích, JMCské rada a hejtman hradu Pražského; Jan Dlouhoveský z Dlouhé vsi a na Zavlekově, JMCské rada; Jetřich starší Vřesovec z Vřesovic, z vladyk; jsouce na to k tomu od JJMtí z plného sněmu zvláště vysláni. Stalo se v outerý ut supra.
Přihlásit/registrovat se do ISP