55 Stavové království Českého svolují k tomu, aby Jiří z Lobkovic panství Křivoklátu vyplatiti a zápisu do pěti tisíc kop gr. m. na opravu téhož statku od císaře užiti mohl.

1577, 19. února. — Kvatern deskový "Fialový relací od 1575 do 82", č. 46. v král. českém archivu zemském.

Páni a rytířstvo, Pražané a jiní poslové z měst království Českého na sněmu obecním, kterýž držán byl na hradě Pražském v pondělí po hromicích léta etc. 77, ráčili dáti k tomu své povolení: jakož jest na všecky tři stavy království českého Jiří z Lobkovic na Hazmburce a Liběchovicích, JMCské rada a komorník, vznesl, že jest sobě při JMCské to objednal, aby mohl panství Hrádku Křivoklátu s jeho příslušenstvím vyplatiti, a JMCská na opravu téhož panství, aneb z milosti, že jemu k té zástavě císařské do sumy pěti tisíc kop m. připsati míti ráčí, žádajíc stavů, aby k tomu své povolení dali; na kteroužto jeho Jiřího z Lobkovic žádost všickni tři stavové, jakžby se on Jiří z Lobkovic koli s JMCskou o touž vejplatu, zástavu téhož panství Hrádeckého, i také o připsání těch pět tisíc kop m. srovnal, a to od JMCské dosáhl, toho tak on i dědicové jeho aby užiti mohli a užili, své povolení dávají.

Poslové na to byli sou z plného sněmu při přítomnosti jednoho z nejvyšších úředníkův zemských Bohuslava Felixa Hasištejnského z Lobkovic na Líčkově a Chomutově, nejvyššího komorníka království českého, z pánův, a v přítomnosti úředníkův Pražských menších desk zemských, zejména těchto, Mikuláše Skalského z Dubu a na Slušticích, místosudího království Českého, Vilíma Malovce Kosoře z Malovic, místopísaře království Českého, Bohuslava Mazance z Frimburku, písaře menších desk zemských: Vilím z Rožmberka a na českém Krumlově, správce a vladař domu Rožmberského a nejvyšší purkrabie Pražský; Ladislav starší z Lobkovic na Chlumci a Jistebnici, nejvyšší hofmistr království Českého; Vratislav z Pernštejna na Tovačově a Litomyšli, nejvyšší kancléř království Českého; Jan z Valdštejna a na Sedčicích, nejvyšší sudí dvorský království Českého a hejtman Menšího města Pražského; Jan Bořita z Martinic a na Karlštejně, purkrabie Karlštejnský; Zdeněk z Vartmberka a na Buštěhradě, hejtman Nového města Pražského; Jindřich z Valdštejna a na Dobrovici a Kunstberce, JMCské rada; Mikuláš Kavka z Říčan a na Štěkni, JMCské rada; Jaroslav Libštejnský z Kolovrat a na Petršburce, JMCské rada a markrabství Dolních Lužic lantfojt, z pánuov; Burian Trčka z Lípy a na Světlé nad Sázavou, podkomoří království českého; Jan Vchynský ze Vchynic a na Nalžovech, purkrabie Karlštejnský; Albrecht Kapoun z Svojkova a na Hlušcích, purkrabie kraje Hradeckého; Michal Španovský z Lysova a na Pacově, Její Mti císařové, jakožto králové české, podkomoří měst v království Českém; Albrecht Bryknar z Brukštejna a na Libni nad Vltavou, JMCké rada a prokurátor v království českém; Šebestian Leskovec z Leskovce, na Červené staré Řečici; Beneš Beneda z Nectin a na Vilímově, z vladyk; jsouce na to k tomu od JJMtí z plného sněmu zvláště vysláni. Stalo se v outerý ut supra.
Přihlásit/registrovat se do ISP