72. Rudolf císař žádá Kateřinu z Lokšanů, aby k hostině, kteráž po pohřbu císaře Maximiliana II. konati se bude, kredenc od stříbra na některý málo den na hrad Pražský zapůjčila.

NA HRADĚ PRAŽSKÉM. 1577, 12. března. — Konc. v arch. česk. místod.

Rudolf císař etc. Urozená nám milá! Vědětiť milostivě žádáme, že k tomuto nastávajícímu pohřbu těla, slavné paměti, císaře Maximiliana Druhého, pana otce nejmilejšího, znamenití potentati, knížata z říše i odjinud sem k nám přijedou; kteréž chtíce my podle náležitosti uctíti milostivě tebe žádati ráčíme, že nám kredenc od stříbra, mis, talířuov, koflíkuov, flaší a což tak toho máš na některý málo den zapůjčíš a po někom jistém nám ihned to sem odešleš, neb tobě to všecko zase beze škody navráceno bude, a my tobě to milostivě spominati ráčíme. Dán na hradě našem Pražském, v outerý po neděli oculi léta etc. 77.
Přihlásit/registrovat se do ISP