73. Stavové vypravují posly ze stavu panského a rytířského na Karlštejn, a nařizují Janu Boritovi z Martinic a Janovi Vchynskému ze Vchynic, purkrabím Karlštejnským, aby klenoty korunní pro slavnost pohřbu císaře Maximiliana jim vydali.

NA HRADĚ PRAŽSKÉM. 1577, 18. března. — Menší desky zemské, č. 128. f. K. 17.

Službu svú vzkazujem. Urozený pane, pane, a urozený a statečný rytíři, přátelé naši milí! Jakož jest se na sněmu obecném, kterýž držán byl na hradě Pražském v pondělí po hromnicích léta etc77, ode všech tří stavův království Českého jisté snesení stalo, aby pro slavnost pohřebu JMti císaře Maximiliana, slavné a svaté paměti, klenoty zemské, totiž koruna, sceptrum a jablko na hrad Pražský skrze osoby z stavův volené přivezeny a po vykonání toho zase na Karlštejn dovezeny byly: i vězte, že teď k vám pro takové klenoty svrchu jmenované tyto osoby posíláme, urozené pány Jana z Valdštejna, nejvyššího sudího dvorského, pana Zbyňka Berku z Dubé, nejvyššího komorníka království Českého, pana Jaroslava z Smiřic, JMCské dvoru maršálka, pana Zdeňka z Vartmberka, hejtmana Nového města Pražského, pana Adama z Hradce na Hradci a Hluboké, pana Jindřicha z Valdštejna a na Dobrovici, JMCské radu, z pánův, a urozené a statečné rytíře pana Michala Španovského z Lysova a na Pacově, nejvyššího písaře království Českého, pana Albrechta Kapouna z Svojkova, purkrabě kraje Hradeckého, pana Bernarta Hodějovského z Hodějova, pana Petra Boubínského z Oujezda a na Dubu, pana Jana Vratislava z Mitrovic na Skřípli a Litni, pana Jana Leskovce z Leskovce a na Cerekvici, a pana Hertvíka Zejdlice z Šenfeldu na Lánech, z vladyk. A vás podle zřízení zemského napomínáme a poroučíme, abyste svrchupsaným osobám, od nás všech tří stavův vyslaným, korunu, sceptrum a jablko i jiné svátosti k tomu náležité vydali. Té sme naděje, znajíc, že tím povinni ste, že se tak zachováte. Dáno na hradě Pražském, v pondělí po neděli družebné léta etc sedmdesátého sedmého.

Páni, rytířstvo a vladyky, Pražané i jiní poslové z měst, všichni tři stavové království Českého.
Přihlásit/registrovat se do ISP