300. Mandát Rudolfa II. po krajích a městům Pražským rozeslaný, kterýmž pokládá sněm království Českého ke dni 11. ledna 1580, i nařizuje všem stavům, aby 10. ledna do Prahy na noc se sjeli a druhého pak dne ráno k předložení sněmovnímu na paláci na hrade Pražském při králi najíti se dali.

NA HRADĚ PRAŽSKÉM. 1579, 16. listopadu. - MS. souč. v arch. města Prahy, č. 1080.
Přihlásit/registrovat se do ISP