306. Vyslaní Kutnohorští, na cestě k sněmu do Prahy, žádají staršího šepmistra na Horách Kutných Apelta Šetlara, aby svíčky, kteréž Kristiánovi kanclíři Staroměstskému Kristiánovi z Koldína a Sixtovi z Oprštorýu "na znamení vděčnosti za práva městská šenkovány býti mají", za nimi do Prahy poslány byly.

V BRODĚ ČESKÉM. 1580, 15. ledna. - Orig. v arch. města Kutné Hory.

Službu svou vzkazujem VMti, pane šepmistře milý! Zdraví i jiného všeho dobrého přejem VMti rádi. Oznamujem VMti, že nám žádné svíčky, kteréžby panu Kristiánovi kancléři Staroměstskému, tolikéž i panu Sixtovi z Oprštorfu, na znamení vděčnosti za práva městská šenkovány býti měly, dodány nejsou, a by pak i byly, tehdy nemajíce než dva koně a k tomu vůz ten koženej těžkej s těžkostí bychom je byli vzíti mohli. A poněvadž pak v jednání našem obecním nemálo pana kancléře v ohlašování i také v přímluvě od stavu městského k stavům vyšším potřebovati musíme, a ten Jakub kočí z Kotlebova domu, který pan Martin apatykář koupil, se do Prahy strojí: vidí nám se, aby se to na pravilo, takové svíčky při něm, tolikéž i exemplář práv horních dobře opatřený, do hospody k Pávovům odeslán byl. S tím se VMti šťastně a dobře jmíti vinšujeme. Dán v Brodě Českém v pátek po sv. Šťastném 1580.

 

Vyslaní VMti do Prahy.


Přihlásit/registrovat se do ISP