315. Páni z rytířstva na sněmu shromáždění přijali do stavu rytířského Jiřího ze Šudetu, v uměn lékařském doktora.

1580, 5. února. - Kvatern deskový "Fialový relací č. 46. od 1575 do 82" v král. česk. arch. zemsk.

V pátek po hromnicích. Páni z rytířstva podle svobod stavu svého z plného sněmu obecního, kterýž držán byl na hradě Pražském v pondělí po třech králích [11. ledna] léta etc. osmdesátého, přijali jsou do téhož stavu svého rytířského Jiříka z Šudetu, v umění lékařském doktora, i s dědici jeho; a má se dskami zemskými zapsati, jakž toho obyčej a řád stavu rytířského jest, a prvé se s nejvyšším písařem království Českého a jinejmi smluviti má, poněvadž jest on Jiřík z Šudetu, v umění lékařském doktor, před vosobami z stavu, obzvláštně k tomu volenými, a před úředníky Pražskými menšími desk zemských splození, zachování i erbovní obdarování své dostatečně provedl a prokázal. Poslové na to byli jsou: Burian Trčka z Lípy a na Světlé nad Sázavou, podkomoří království Českého, Jan Vchynský ze Vchynic na Nalžovech a Karlštejně, purkrabě Karlštejnský, Albrecht Kapoun z Svojkova a na Hlušcích, purkrabě kraje Hradeckého, Bernart Hodějovský z Hodějova a na Tloskově, Albrecht Bryknar z Brukštejna na Libni nad Vltavou, JMCské rada, Jan Koc z Dobrše a na Bystřici, JMCské rada, Jiří Slepotický z Sulic a na Libři, JMCské rada, Jan Bořek starší Dohalský z Dohalic a na Veselí, JMCské rada, Hertvík Zejdlic z Šenfeldu a na Lanech, JMCské rada, Zikmund Brozanský z Vřesovic a na Brozanech, Pavel Korka z Korkyně a na Suchém Dole, Jiřík Ota z Losu a na Nížburce, Václav Griespek z Griespachu na Kocově a Nectinách, Jaroslav Vchynský z Vchynic a na Drastech, Daniel Beneda z Nectin a na Přemyšlení, jsouce z téhož plného sněmu zvláště vysláni. Stalo se v pátek ut s.
Přihlásit/registrovat se do ISP