316. Stavové na sněmu shromáždění k tomu své povolení dávají, aby císař na půjčených mu 20.000 tolarů Janovi staršímu z Lobkovic jistotu na panství Dobřísském učiniti mohl.

1580, 6. února. - Kvatern deskový "Fialový relací č. 46. od 1575 do 82" v král. česk. arch. zemsk.

Páni, rytířstvo, Pražané a jiní poslové z měst, vsickni tři stavové království Českého na sněmu obecním, kterýž držán byl na hradě Pražském léta osmdesátého v pondělí po třech králích, na milostivou žádost JMCské, jakožto krále českého, k tomu povolení své dávají: jakož jest Jan starší z Lobkovic na Točníku a Nové Bystřici, JMCské rada, německých lén hejtman a president komory české, na milostivou žádost JMCské dvaceti tisíc tolarů půjčiti a objednati se uvolil, aby jemu Janovi z Lobkovic od JMCské jistota na panství Dobříšském, a jak by se dále s JMCskou o to porovnal, udělána byla. Poslové na to byli jsou z plného sněmu při přítomnosti nejvyšších ouredníkuov zemských, totižto Bohuslava Felixa Hasištejnského z Lobkovic na Líčkově a Chomutově, nejvyššího komorníka království Českého, Adama z Švamberka na Přimdě a Volši, nejvyšího sudího království Českého, z pánuov, Michala Španovského z Lysova a na Pacově, JMCské rady a nejvyššího písaře království Českého, z vladyk; a v přítomnosti úředníkuov Pražských menších desk zemských, Václava Šturma z Hyršfeldu etc. místosudího království českého, Viléma Vcstrovce z Královic, místopísaře království českého, Bohuslava Mazance z Frimburku a na Slatinanech, písaře menších desk zemských: Vilém z Rožmberka a na Českém Krumlově, správce a vladař domu Rožmberského, JMCské tejná rada a nejvyšší purkrabě Pražský, Ladislav starší z Lobkovic na Chlumci a Jistebnici, nejvyšší hofmistr království Českého, Vratislav z Pernštejna na Tovačově a Litomyšli, JMCské tejná rada a nejvyšší kanclíř království českého, Jan starší z Valdštejna a na Sedčicích, nejvyšší sudí dvorský království Českého a hejtman Menšího města Pražského, Jaroslav Smiřický z Smiřic a na Kostelci nad Černými lesy, JMCské, jakožto krále českého, v království Českém dvoru maršálek, Jan z Šelnberka a z Kosti, na Mrači a Pořiči, Volf z Kolovrat a na Lnářích, JMCské rada, Adam starší z Šternberka etc. z pánuov; Burian Trčka z Lípy a na Světlé nad Sázavou, podkomoří království českého, Jan Vchynský ze Vchynic na Nalžovech a Karlštejně, purkrabě Karlštejnský, Albrecht Kapoun z Svojkova a na Hlušcích, purkrabě kraje Hradeckého, Bernart starší z Hodějova na Lčovicích a Tloskově, Humprecht Černín z Chuděnic a na Chuděnicích, JMCské rada, hejtman hradu Pražského a JíMCové, jakožto králové české, v království Českém měst podkomoří, Jan Koc z Dobrše a na Bystřici, JMCské rada, Jan starší Bořek Dohalský z Dohalic a na Veselí, JMCské rada, z vladyk; jsouce k tomu od JJMtí a téhož plného sněmu zvláště vysláni. Stalo se v sobotu den svaté Doroty.
Přihlásit/registrovat se do ISP